Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Winnicy

Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Winnicy

Każda kolejna uroczystość niepodległościowa w Winnicy – stolicy okręgu konsularnego, różni się od poprzednich. Ich główny organizator – miejscowy Konsulat Generalny RP potrafi co roku zadziwić gości, przybywających z czterech różnych obwodów Ukrainy – chmielnickiego, żytomierskiego, od niedawna – także bukowińskiego, winnickiego, z Polski oraz stolicy Ukrainy Kijowa.

W roku 2014 akcent postawiono na wzmocnienie stosunków polsko-ukraińskich, także w kwestiach dyskusyjnych. W tym celu z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w Winnicy odsłonięto tablicę, poświęconą wizycie Marszałka Piłsudskiego do tego miasta w 1920 roku, w Muzeum Sztuki zaprezentowano wystawę dokumentów i zdjęć, związanych z życiem najwybitniejszego Podolanina Ignacego Jana Paderewskiego a wieczorem na wszystkich oczekiwał wspaniały koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Lubelskiej pod patronatem Ambasadora RP w Kijowie Henryka Litwina.

O 18.00 na sali Filharmonii Winnickiej zabrzmiał ostatni dzwonek i cała uwaga widzów skupiła się na scenie, na której prowadzący uroczystości, wice-konsul KG RP Damian Ciarciński, przywitał wszystkich z 96. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Okazało się, że na sali Filharmonii zebrali się przedstawiciele jak obwodowych tak i miejskich władz ze wszystkich zakątków Bukowiny, Podola i Południowego Polesia, duchowieństwo katolickie i prawosławne, w tym i Metropolita Barski oraz winnicki Symeon, większość prezesów organizacji polskich winnickiego okręgu konsularnego a także honorowi goście – Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin z małżonką Hanną, poseł na Sejm VII kadencji Franciszek Jerzy Stefaniuk, Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy oraz przedstawiciele Attachatu wojskowego przy polskiej Ambasadzie. Ważne i bardzo potrzebne w chwili, kiedy Ukraińcy walczą w obronie własnej niepodległości słowa, skierował do zebranych Henryk Litwin. Przypomniał on sylwetki Ukraińca Marka Bezruczki – „obrońcy Zamościa” oraz Henryka Józewskiego, ministra spraw wewnętrznych II RP, wielkiego przyjaciela Symona Petlury, wice-ministra spraw wewnętrznych w rządzie URL. Te dwie osoby, według JE Ambasadora są wyrazem głębokiej integracji wzajemnych interesów narodu polskiego i ukraińskiego.

Poseł na Sejm Stefaniuk wygłosił krótkie przemówienie, poświęcone trudnościom, z którymi borykał się dawniej naród polski, dziś natomiast podobne problemy ze wschodnim sąsiadem ma także naród ukraiński. Dążenia niepodległościowe Ukrainy budzą niepokój u władz Rosji i jednocześnie aprobatę Polski, która tak samo, z bronią w ręku musiała udowadniać, że ma prawo do własnego terytorium, języka i historii.

– Witamy was z naszym Świętem Niepodległości – takie słowa, odnoszące się do Polaków, ale przyjęte gorąco także przez Ukraińców kierowali przedstawiciele władz obwodowych i miejskich Winnicy. Przewodniczący Rady Obwodowej Serhij Swytko bardzo emocjonalnie dziękował Polakom za wsparcie w tych trudnych chwilach i wysłowił nadzieję, że Ukraina zdoła powtórzyć sukces Polski i stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty państw europejskich.

Miłą niespodzianką stały się słowa, skierowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski przez metropolitę Symeona z cerkwi prawosławnej moskiewskiego patriarchatu. Episkop barski i winnicki jest znany ze ścisłej współpracy z konsulatem i uczestniczy praktycznie we wszystkich ważniejszych imprezach, organizowanych przez winnicki KG RP. Przypomniał o pojednaniu przez Jezusa i podziękował głównemu gospodarzowi uroczystości Konsulowi Generalnemu Krzysztofowi Świderkowi za pomoc w nagłych wypadkach.

Koncert rozpoczął się od wykonania hymnów narodowych pod akompaniament fortepianowy Andrzeja Bereżyńskiego. Następnie, na scenie pojawiła się piękna solistka z Polski Małgorzata Rodek, która wykonała piosenki „Życzenie” i „Śliczny chłopiec” do muzyki Fryderyka Chopina. Artystka była ubrana w piękną złotą suknię, podkreślającą nastroje i klimat pierwszej połowy XIX wieku. Z iskierką ale jednocześnie z honorem solistka bawiła się pieśnią „Śliczny chłopiec”, nawiązując do zalotów dziewczyny do młodego Polaka. Przy okazji warto wspomnieć, że słowa do tej pieśni napisał kresowianin Józef Bogdan Zaleski spod Kijowa.

W podobnych klimatach XIX wieku wystąpił także znany polski tenor Tomasz Krzysica, kontynuując tematy chopinowskie. Do motywów ludowych podczas koncertu wróciła Natalia Kozub, która na skrzypcach wykonała „Kujawiaka” i „Pieśń Polską” Henryka Wieniawskiego. Artystka ta jest ściśle związana z Ukrainą, bowiem w latach 90. ukończyła Lwowskie Konserwatorium im. Łysenki. Część swojego wystąpienia a konkretnie Arię na strunie G Bacha Pani Natalia poświęciła ofiarom wojny na wschodzie i Ukraińcom, zamordowanym na Majdanie w lutym bieżącego roku. Każdy mógł zauważyć łzy w oczach artystki oraz bardzo mocną emocjonalną więź skrzypaczki z Ukrainą. Sala powitała jej występ gorącymi brawami, tak samo zresztą, jak i innych muzyków z Filharmonii Lubelskiej.

Finałową część koncertu wykonała Capella Lublinensis, składająca się z dziesięciu muzyków. W przeciągu kilkunastu minut przybliżali oni gościom, przybyłym na uroczystość z okazji 96. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, piękno i duszę polskiej muzyki klasycznej.

Koncert w Filharmonii Winnickiej trwał ponad półtorej godziny i stał się pięknym gestem i ukłonem ze strony gospodarzy uroczystości – Konsulatu Generalnego RP w Winnicy dla Polaków, mieszkających na Kresach, gości z Polski a także – mieszkańców Ukrainy, w walce potwierdzających swoje prawo do niepodległości.

Jerzy Wójcicki, 13.11.14 r.

GK

{morfeo 678}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code