Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Informacja na temat warsztatów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski) w Lublinie

Informacja na temat warsztatów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski) w Lublinie

Konsulat Generalny RP w Winnicy informuje, że zajęcia odbędą się w dniach od 8 lipca do 28 lipca 2019 r.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Gruzja, Mołdawia, Uzbekistan). Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych, zajmujących się nauczaniem języka polskiego i sprawne posługiwanie się językiem polskim, ponieważ językiem wykładowym jest język polski.

Celem warsztatów jest podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli poprzez przekazanie im najnowszej wiedzy problemowej w formie wykładów i konwersatoriów z zakresu:

– Wykładów o tematyce historyczno-kulturowej (rozwój języka polskiego, wiedza o literaturze, kulturze i historii Polski), psychologiczno-pedagogicznej (psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży), a także na temat nowoczesnego zarządzania szkołą, zasad rekrutacji na studia w Polsce oraz funkcjonowania systemu certyfikacji języka polskiego i możliwości zdawania egzaminów certyfikatowych.
– Konwersatoriów z zakresu praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka, a także konwersatoriów stanowiących dopełnienie zajęć wykładowych w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, historii i kultury, form organizacji zajęć pozaprogramowych dla dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwojowej.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczestnicy będą mieli możliwość udziału w bogatym programie kulturalno-krajoznawczym, który obejmie wycieczki edukacyjne po Lublinie i innych miastach Polski (zwiedzanie muzeów, miejsc pamięci związanych z polską kulturą i historią), udział w imprezach okolicznościowych i kulturalnych (seanse filmowe, widowiska obrzędowe, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS).

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy (bardzo prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie) oraz złożenie oryginału w konsulacie do 19 kwietnia 2019 r. (po uprzednim umówieniu się e-mailowym: [email protected] ).

>>Formularz<<<

Zgłoszenia te będą traktowane jako wstępna rekrutacja. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń komisja kwalifikacyjna ustali listę osób zakwalifikowanych na kurs. Lista ta zostanie przesłana do poszczególnych Konsulatów oraz powiadomimy zainteresowane osoby. Dopiero wtedy dana osoba będzie mogła uważać się za przyjętą. Zaproszenia, które zostaną wysłane osobom przyjętym na kurs, są imienne, to znaczy, że nie można ich odstąpić innej osobie. Każda z zakwalifikowanych osób proszona jest o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie swego uczestnictwa do dnia 24.05.2019 r. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa, zostaną zastąpione innymi, znajdującymi się na liście rezerwowej.

Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom kursu bezpłatnej opieki medycznej. Wszyscy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Ponadto wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt.

Organizatorzy nie mają środków na zwrot kosztów podróży.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 12 kwietnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code