Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » III Kongres Oświaty Polonijnej w Krakowie

III Kongres Oświaty Polonijnej w Krakowie

W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2018 r. w Krakowie obradował  III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Udział w nim wzięło 35 uczestników z 21 krajów świata. Ukrainę reprezentowała prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, stały członek Kongresu.

W inauguracji zjazdu wzięli udział m.in. senator RP Jerzy Fedorowicz, marszałek województwa Małopolskiego Jacek Krupa, wiceprezydent miasta Krakowa Katarzyna Król, dyrektor biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Seroczyński, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Sebastian Kęcik oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski.

Wieczorem w krakowskim magistracie z uczestnikami zjazdu spotkał się prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który objął Honorowym Patronatem III Zjazd KOP.

Jolanta Grażyna Tatara uhonorowała statuetkami Kongresu Oświaty Polonijnej zasłużonych dla oświaty polonijnej i polskiej za granicą: Jerzego Fedorowicza – Senatora RP, Jacka Krupę – Marszałka Województwa Małopolskiego, Dariusza Piotra Bonisławskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prof. Andrzeja Białasa – Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, Beata Pietrzyk – Naczelnika Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, Barbarę Dudzik – Skarbnika Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej.
Uczestnicy Zjazdu podsumowali pracę dotychczasowych władz organizacji, a także oceniali stan nauczania polskiej młodzieży na obczyźnie. Spotkania organizowane przez Kongres Oświaty Polonijnej są zawsze okazją do integracji środowiska zaangażowanego w pracę na rzecz polskiej oświaty poza granicami kraju.

Jednym z punktów programu Kongresów Oświaty Polonijnej są warsztaty dla nauczycieli polonijnych poświęcone innowacyjnemu kształceniu. W ramach zajęć przewidziano także czas na indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe.

Następnego dnia zjazd powołał Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie „Kongres Oświaty Polonijnej”.Odbyły się obrady i wybory władz. Na przewodniczącą obrad jednogłośnie wybrano Dorotę Andrakę, sekretarza – Wiktorię Laskowską – Szczur z Żytomierza.

Delegaci III Zjazdu KOP w tajnym głosowaniu wybrali władze III Kongresu Oświaty Polonijna (2018-2021). Prezesem została Jolanta Grażyna Tatara (USA), wiceprezesi Anna Teresa Dunajewski, Agnieszka Zając i Hanna Irena Matras-Sand, Sekretarzem Iwona Małgorzata Malinowska, skarbnik Ewa Małgorzata Miżejewska. Komisja Rewizyjna: Barbara Wojda, Renata Kaczmarek, Józef Kwiatkowski.

Obradom zjazdu towarzyszyły zajęcia warsztatowe pt. „Innowacyjne kształcenie pokolenia polonijnego, czyli językowo-przedmiotowe nauczanie języka odziedziczonego metodą skorelowaną” Przedstawione zostały pomocy edukacyjne „Biblioteka Pedagogiczna partnerem nowoczesnego nauczyciela”, zaproszenie do studiowania w Polsce przedstawili krakowskie uczelnie, ofertę współpracy zaproponował prezes Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej, oraz przedstawione wsparcie kulturalne dla Polonii i spektakle teatralne. Ważnym aspektem były organizowane indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe dla nauczycieli. Organizatorzy zadbali również o bogaty program kulturalny.

Zjazd podjął szereg dokumentów ważnych dla rozwoju oświaty polskiej i polonijnej poza granicami Polski, sygnalizując kwestie ważne dla szkolnictwa polskiego na Litwie i Ukrainie.

Obrady III Zjazdu KOP odbyły się w tak ważnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zakończyła msza św. w Bazylice Mariackiej w intencji wszystkich uczestników.

Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, cierpliwości, optymizmu, zapału do pracy, a także satysfakcji z pełnionej służby.

Organizator zjazdu Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej i Kongres Oświaty Polonijnej, projekt realizowany w ramach opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami w 2018 r.

Informacja. Organizacja „Kongres Oświaty Polonijnej” to samorządowa organizacja przedstawicieli oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Celem Kongresu jest dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą należnych jej praw, statusu i środków oraz koordynacja przedsięwzięć na rzecz promocji języka i kultury polskiej.

Wiktoria Laskowska -Szczur, 07.08.18 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code