Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Festiwal Kultury Polskiej „ŁĄCZMY SIĘ, RADUJMY SIĘ, ŚPIEWAJMY!” już po raz czternasty odbędzie się w Winnicy

Festiwal Kultury Polskiej „ŁĄCZMY SIĘ, RADUJMY SIĘ, ŚPIEWAJMY!” już po raz czternasty odbędzie się w Winnicy

Tradycyjny, już XIV Festiwal Kultury Polskiej „ŁĄCZMY SIĘ , RADUJMY SIĘ, ŚPIEWAJMY!”  będzie poświęcony 95-tej rocznicy odzyskania niepodłegłości przez Polskę i odbędzie się 16 listopada 2013 roku o godzinie 15.00.

REGULAMIN XIV  FESTIWALU KULTURY POLSKIEJ OBWODU WINNICKIEGO «ŁĄCZMY SIĘ , RADUJMY SIĘ, ŚPIEWAJMY!”,

poświęconego 95-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
16 listopada 2013 roku o 15.00
Filharmonia Obwodowa, Winnica,  ul. Chmielnickie szose 7

Niniejszy Festiwal  jest jedynym systematycznie prowadzonym, szerokim przeglądem działalności artystycznej solistów, duetów i zespołów polonijnych obwodu winnickiego, dlatego  powinna być im nadana odpowiednia ranga.

I.  ORGANIZACJA FESTIWALU
Organizatorzy:
Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków
Wsparcie finansowe i organizacyjne:
Winnicka Rada Obwodowa
Winnicka Obwodowa Administracja Państwowa
Winnicka Rada Miejska
Konsulat RP w Winnicy
PZU Ukrainy w Winnicy

Partnerzy:
Winnicka Filharmonia Obwodowa
Winnicka Telewizja Państwowa
Gazeta “Słowo Polskie”
Portal SlowoPolskie.org

II. PATRONAT
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej

III. UCZESTNICY FESTIWALU
Soliści, Duety i Zespoły:
działające przy polskich organizacjach społecznych obwodu winnickiego
szkół ogólnokształcących z wykładowym językiem polskim
parafii rzymsko-katolickich

IV.GOŚСIE FESTIWALU
Soliści, Duety i Zespoły:
działające przy polskich organizacjach społecznych z innych obwodów  Ukrainy
szkół muzyczno-choreograficznych z repertuarem polskim

V. CELE
Promowanie  polskich pieśni i tańców wśród mieszkańców obwodu winnickiego.
Prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów polonijnych.
Motywowanie kierowników zespołów polonijnych do podwyższenia ich własnego poziomu artystycznego.
Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu i tańca wśród uczestników. 
Nawiązanie kontaktów artystycznych między solistami i zespołami polonijnymi  z innych obwodów Ukrainy.

VI. PRZEDMIOT PREZENTACJI

W prezentacji mogą brać udział soliści, duety i zespoły wokalne oraz taneczne, reprezentujące tradycyjną i współczesną kulturę polską
Utwory wykonywane przez Laureatów 2012 roku nie mogą być prezentowane w aktualnej edycji festiwalu
Organizacja polonijna, szkoła lub parafia może zgłosić maksymalnie dwa podmioty (wykonawców)
Każdy uczestnik (solista, duet, zespół) prezentuje jeden lub dwa utwory z przygotowanym przez siebie akompaniamentem (instrument lub podkład muzyczny)
Czas prezentacji wybranego utworu – do 5 minut
Uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie utwory w kolejności ustalonej przez organizatorów
Szczegółowy scenariusz i kolejność występów zostaną opracowane po zapoznaniu się przez organizatorów z repertuarem, podanym w zgłoszeniach

VII. TERMINARZ I PRZEBIEG

Zgłoszenie uczestników z maksymalnie dwoma utworami – do 25.10.2013 r.

Za zgłoszenie uznaje się przesłanie mailem wypełnionej karty zgłoszenia na adres e –mail: [email protected] i dostarczenie nagrania na płycie CD lub DVD zgłoszonych utworów w wykonaniu uczestników – do 25.10.2013r.

Kwalifikacje do udziału – po dostarczeniu nagrania na płytach CD lub DVD – otrzymają soliści, duety i zespoły, które po raz pierwszy będą brały udział w festiwalu

O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną poinformowani do 01.11.2013r.

Organizator zapewnia uczestnikom profesjonalny sprzęt nagłaśniający z odtwarzaczem CD, mikrofonami oraz fortepian. Uczestnicy powinni sami przygotować inne instrumenty oraz sprzęt niezbędny do nagłośnienia instrumentów

Wszyscy uczestnicy (soliści, duety, kierowniki zespołów) zostaną uhonorowani dyplomami za udział w festiwalu.

Kliknij by pobrać kartę zgłoszeniową oraz ankietę dla solistów oraz zespołów

Afisz festiwalu w PDF

bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code