Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Federacja Mediów Polskich na Wschodzie stawia na innowacje i planuje rozwój do 2030 roku

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie stawia na innowacje i planuje rozwój do 2030 roku

VII Zjazd członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie odbył się w dniu 6 listopada w trybie mieszanym.

Część zaproszonych gości dołączyła się do dyskusji i wysłuchania prelegentów w trybie on-line przy pomocy platform ZOOM, Facebook i Youtube. Nieliczna część uczestników spotkania, które było emitowane z Centrum Jana Pawła II w Warszawie, mogła przyjechać osobiście.

Tegoroczny zjazd trochę różnił się od poprzednich takiego rodzaju spotkań, które odbywały się zaczynając z 2013 roku. Od czasu założenia Federacji przez około 20 redakcji polskich i zagranicznych na Wschodzie sytuacja mediów ulegała stałej zmianie. Szczególnie odczuwalne było to na Białorusi, gdzie działalność mediów polskich w ostatnich miesiącach w ogóle była postrzegana przez władze jako zagrożenie.

Dzisiaj Federacja Mediów Polskich na Wschodzie łączy około 32 podmiotów medialnych. Są to programy telewizyjne i radiowe, czasopisma i portale internetowe. Działają one w różnych realiach politycznych i różnią się jakością treści i nakładów. Celem Federacji jest usprawnienie współpracy między redakcjami w płaszczyźnie poziomej (między sobą) i pionowej (z partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce oraz we własnych krajach).

Tegoroczny Zjazd oprócz ciekawych i ważnych wypowiedzi ze strony ministrów Jana Dziedziczaka, Michała Dworczyka, Marszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej, prezesów Fundacji Wolność i Demokracji Lilii Luboniewicz i Pomocy Polakom na Wschodzie Mikołaja Falkowskiego i innych ważnych gości po raz pierwszy mieścił także próbę analizy obecnego stanu mediów polskich na Wschodzie, ich potrzeb oraz ukierunkowania wniosków z tej analizy w postaci wyznaczenia kierunków rozwoju do 2030 roku.

Główne pytania, które stawiał obecny prezes FMPnW Jerzy Wójcicki członkom Federacji dotyczyły ich pomysłów na wspólne projekty, propozycji usprawnienia współpracy z instytucjami państwowymi w Polsce, wizji organizacji w 2030 roku i innych tematów rozwojowych.

Oprócz rozmów na tematy stricte związane z działalnością FMPnW, w ramach tegorocznego zjazdu debatowano o perspektywach rozwóju współpracy w ramach Międzymorza i Trójkąta Lubelskiego, i sytuacji na Białorusi.

Podczas części zamkniętej członkowie redakcji polskich i polonijnych z Ukrainy, należących do FMPnW postanowili przedłużyć obecny skład Zarządu i funkcję obecnego prezesa na rok 2021 w związku z epidemią koronawirusa oraz podjęli tradycyjną uchwałę, tekst której zamieszczony jest poniżej:

 

Uchwała nr 1/2020 podjęta przez dziennikarzy polskich zrzeszonych w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (FMPnW) w trakcie spotkania w dniu 6 listopada 2020 r.

Dziennikarze polscy i polonijni zrzeszeni w FMPnW, która działa na rzecz krzewienia języka i kultury polskiej, a także promowania dobrego imienia Polski w ich krajach zamieszkania, deklarują chęć dalszego poprawiania jakości treści swoich mediów przy aktywnej współpracy z partnerami z Polski.

Dla dużej części z nas tworzenie mediów polskich i polonijnych to działalność społeczna, trwająca często 24 godziny na dobę. W swojej pracy zmagamy się z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem ciągłości realizowanych przez nas działań ¬– mimo braku wsparcia w pierwszej połowie każdego kolejnego roku – oraz wewnętrznymi uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi pojawiającymi się w naszych krajach.

Zaznaczamy, iż jakościowe zmiany w działalności FMPnW wymagają wyznaczenia planu rozwoju naszej organizacji w perspektywie czasowej do 2030 r. Zarysowanie obszarów, które wymagają wsparcia oraz skierowanie wspólnych wysiłków i zasobów na konkretne zadania, pozwoli usprawnić komunikację pionową oraz horyzontalną i pokaże naszym partnerom gotowość polskich mediów do wprowadzenia pozytywnych zmian.

Ze względu na wyzwania, które przyniósł w 2020 rok, w tym te związane z epidemią koronawirusa, informujemy, że dokładamy wszelkich starań do rzetelnego informowania o rozwoju sytuacji z uwzględnieniem punktu widzenia państwa polskiego.
Federacja Mediów Polskich na Wschodzie nie akceptuje łamania praw człowieka zarówno na Białorusi, jak i w żadnym innym kraju, w którym aktywni są jej członkowie. Opieramy swoją działalność na wartościach chrześcijańskich i demokratycznych, nie możemy być bierni wobec sytuacji, w której władze centralne stosują instrumenty represji, podobne do tych, jakich używano wobec naszych dziadków i pradziadków w latach 1937-1938.

Jesteśmy bardzo przychyli inicjatywom podobnym do Międzymorza czy Trójkąta Lubelskiego z uwzględnieniem aktywnego, a nie biernego, uczestnictwa krajów, które reprezentujemy. Zapewniamy również o naszej gotowości podjęcia działań mających na celu popularyzację tych inicjatyw na łamach wszystkich kierowanych przez nas mediów.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową wywołaną pandemią, jak również w celu przyspieszenia i usprawnienia prac FMPnW jesteśmy gotowi zbierać się także w trybie on-line.

Odczuwamy silne wsparcie dla naszej aktywności płynące ze strony polskiego rządu i polskich instytucji pozarządowych. Zauważamy, że nasze postulaty sprzed roku, polegające na zapewnieniu ciągłości wsparcia, zostały uwzględnione i są brane pod uwagę podczas formowania budżetu na 2021 i kolejne lata. Apelujemy przy tym o przywrócenie dwuletniej promesy zapewniającej ciągłość i skuteczność pracy naszych redakcji.

Głównymi organizatorami VII Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie są Fundacje Wolność i Demokracja oraz Pomoc Polakom na Wschodzie przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przebieg Zjazdu można obejrzeć na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WdwZhEe8zGM&feature=youtu.be

Redakcja, zdjęcia: Wojciech Jankowski, Youtube, 7 listopada 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code