Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Ewangelizacja przez słowo drukowane

Ewangelizacja przez słowo drukowane

Na Ukrainie funkcjonuje bardzo ograniczona ilość katolickich czasopism rangi krajowej. Najbardziej rozpoznawanymi są: winnickie „CREDO” oraz kijowski „Katolicki zwiastun” („Католицький Вісник”). Patryk Olich OFM, redaktor naczelny tego drugiego, odwiedził 21 grudnia Winnicę, gdzie po mszy w kościele kapucynów opowiedział o tworzeniu dobrego informatora o życiu kościoła katolickiego na Ukrainie.

Magazyn „Katolicki zwiastun” jest czasopismem, które opiekują się franciszkanie. „Zwiastun” w ciągu roku może trochę się zmieniać. Od samego początku postanowiono, że głównym celem pracy zespołu redakcyjnego jest przygotowanie dobrego materiału informacyjnego dla katolików XXI wieku. Chodzi o to, żeby to czasopismo było aktualne, i pomagało przystępnie tłumaczyć nauczanie Chrystusa oraz udzielać odpowiedzi na pytania, które są teraz na czasie. W roku 2014 głównymi tematami byli – dziesięć przykazań oraz siedem sakramentów świętych. Każdy z ostatnich numerów czasopisma był poświęcony albo jednemu przykazaniu, albo jednemu sakramentowi. Chodziło o pokazanie – w jaki sposób praktycznie je traktować i zrozumieć. Znamy te przykazania jeszcze od dziecka, ale z dorastaniem stopień ich zrozumienia się zmienia – na przykład przykazanie „Nie zabijaj” w kontekście zewnętrznej agresji na Ukrainę. Takich samych zasad dotrzymujemy się kiedy piszemy o sakramentach – czym jest ten czy inny sakrament, jakie on ma znaczenie w życiu człowieka. Wszystko co warto wiedzieć o sakramentach, zamieszczano na stronach „Katolickiego zwiastuna”.

Kijowski dwutygodnik dla katolików składa się z dwóch części – pierwsza mieści informacje dotyczące życia  Kościoła katolickiego na Ukrainie, ważne z punktu widzenia chrześcijanina informacje o wydarzeniach w państwie i na całym świecie. To mogą być podróże Papieża, informacje o dokumentach Watykanu. Biorąc do uwagi wydarzenia które odbywały się na Ukrainie, zaczynając od końca jesienie 2013 roku, w „Zwiastunie” została założona rubryka, w której publikowane są informacje, poświęcone prawom i obowiązkom obywateli Ukrainy, ewentualnemu udziałowi katolików w życiu politycznym, analizowane są wady i zalety europejskiej przyszłości, do której tak pragną Ukraińcy. Redaktorzy tłumaczą czytelnikom – czym jest Unia Europejska. Opowiadając o historii powstania UE, „Katolicki zwiastun” akcentuje, że u jej podstaw stali właśnie katolicy. Dziennikarze „Zwiastuna”, publikując wywiady z biskupami oraz księżmi, pokazują pozycje i miejsce kościoła w życiu człowieka.

Druga część czasopisma poświęcona jest życiu kulturalnemu. Opisując obrazy albo ikony, „Katolicki zwiastun” tłumaczy czytelnikom, co one znaczą i jakie przesłanie niosą wiernym kościoła katolickiego. W każdym numerze pojawiają się artykuły dla dzieci, rekomendacje nowych filmów fabularnych, godnych do obejrzenia, oraz książek. Dla najmłodszych zawsze znajdzie się miejsce na bajkę, opowieść albo legendę, która ukrywa głęboki sens. Na dole takich tekstów zawsze znajdują się komentarze pedagoga, skierowane na kształtowanie z tych dzieci prawdziwych chrześcijan.

Redakcja „Katolickiego Zwiastuna” („Католицького Вісника”) zawsze jest otwarta dla różnych propozycji oraz czeka na ciekawe inicjatywy oraz pytania, chętnie opublikuje sprawdzone teksty autorskie.

Adres mailowy redakcji „Katolickiego Zwiastuna”: [email protected], numer telefonu: +38044 503-30-22, dane dla prenumeraty: indeks – 01101.

Ania Szłapak

Okładki grudniowych wydań „Zwiastuna”

 

Redaktor naczelny Patryk Olich OFM razem z pomocniczką kolportuje czasopismo parafianom winnickiego kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej (kapucynów)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code