Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Euroregion Galicja: integracja z programami unijnymi na poziomie regionalnym

Euroregion Galicja: integracja z programami unijnymi na poziomie regionalnym

Fot. Szefowie tarnopolskiej i iwanofrankowskiej obwodowych rad podpisują deklarację o powstaniu Euroregionu „Galicja”

Szefowie iwano-frankowskie, lwowskiej i tarnopolskiej rad obwodowych deklarację dotyczącą powstania Euroregionu Galicja obejmującego trzy ukraińskie obwody oraz województwa małopolskie i podkarpackie RP.

Pierwsze podpisanie deklaracji odbyło się z udziałem przewodniczącego Rady Obwodu iwanofrankowskiego Ołeksandra Sycza oraz jego odpowiednika w obwodzie tarnopolskim Mychajła Gołowkę.

„Tą deklaracją przewodniczących rad obwodowych, których tereny wchodzą w skład ukraińskiej części Galicji, inicjujemy przed marszałkami sejmików polskiej części Galicji utworzenie Euroregionu Galicja, który stanie się dobrym narzędziem współpracy międzyregionalnej i transgranicznej” – powiedział Ołeksandr Sycz.

Euroregion – jednostka na obszarze dwóch lub więcej państw, forma współpracy pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz regionami ich sąsiadów. W tworzeniu euroregionu uczestniczą przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, a niekiedy także inni posłowie społeczni i ekonomiczni regionów przygranicznych.

Euroregion „Galicja” stanie się trzecim po euroregionach „Bug” i „Karpackim” obszarze wspólnych działań rozwojowych krajów Unii Europejskiej i Ukrainy. W 2012 roku powstał także Euroregion „Dniestr” o charakterze lokalnym, jednoczący samorządy Ukrainy i Mołdawii.

Słowo Polskie za: Iwano-Frankiwska Rada Obwodowa na Fb, 15 marca 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *