Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Wiadomości z Ukrainy » Gospodarka » Eksport w odległej perspektywie. Zbiory mniejsze o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym

Eksport w odległej perspektywie. Zbiory mniejsze o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym

Fot. dw

Resort polityki agrarnej Ukrainy prognozuje, że wskutek ataku Rosji  obszary uprawne w kraju nad Dnieprem mogą zmniejszyć się o 30 proc. To z pewnością będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe tych krajów, które importowały produkty ukraińskiego rolnictwa.

W Ministerstwie Rolnictwa przewidywane są także zmiany proporcji zasiewów podstawowych kultur uprawianych na ukraińskich polach ze względu na zmianę priorytetów i przeorientowywanie się na rynek wewnętrzny.

Na pewno ubędzie słonecznika oraz kukurydzy. Urzędnicy apelują do farmerów by zasiali pola grochem, jęczmieniem, prosem oraz owsem. Te kultury są prostsze w uprawach oraz ważniejsze z punktu widzenia zapewnienia dostaw żywności dla rynku wewnętrznego.

Rolnicy wciąż wahają się co wybrać i orientują się na własne zapasy nasienia. O ile w zachodniej części Ukrainy rolnik może wybierać, to na wschodzie i na południu korzysta z tego co mu pozostało w magazynach.
Nie ma żadnych wątpliwości, że podstawową uprawą pozostanie pszenica. Oczekiwany jest wzrost upraw jęczmienia oraz grochu.

Z odległej perspektywy zarówno większość ukraińskich rolników jak i zwykłych mieszkańców oczekuje zwycięstwa w wojnie z Rosją i przekłada otrzymanie dochodu na kolejne lata. Obecnie główny cel dla każdego to zasiać i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe przede wszystkim dla miejscowej ludności.

Według danych Ministerstwa polityki agrarnej na 1 kwietnia 2022 r. prognozowane obszary uprawne podstawowych kultur rolniczych wynoszą 13 438,4 tys. ha.  Jest to o 3 477,9 tys. ha mniej niż w roku 2021.

Do siewu zbóż jarych przystąpili już rolnicy z 21 ukraińskich obwodów. To szybciej niż w roku ubiegłym, kiedy w tym czasie siewy rozpoczęto w 15 regionach.

Wszystkie kategorie gospodarstw zasiały:

81 tys. ha pszenicy jarej , 30,6 tys. ha buraków cukrowych, 33,7 tys. ha słonecznika, 10,4 tys. ha soi.

Na zboża przewidziano 7,7 mln ha upraw ozimych, w tym 6,5 mln ha pszenicy ozimej oraz pszenżyta, 159 tys. ha żyta oraz milion ha jęczmienia.

Prognozy urodzaju 2022 w poszczególnych obwodach Ukrainy, które były albo są częściowo okupowane przez wojska rosyjskie wyglądają następująco:

Obwód zaporoski: W roku 2021 przed pandemią COVID i drugą fazą wojny z Rosją zasiano 1,7 milionów ha  upraw . W roku 2022 spodziewane jest zasianie co najmniej 1,027 milionów hektarów. W roku 2021 w obwodzie zaporoskim zebrano 3,84 milionów ton zboża i roślin strączkowych oraz 1,27 mln ton upraw przemysłowych (soja, rzepak, słonecznik, burak cukrowy). Prognozowany urodzaj zbóż ma wynieść 2,3 milionów ton oraz 0,76 mln ton upraw przemysłowych.

Obwód kijowski. Tereny uprawne w roku 2021 stanowiły 1,19 mln ton. Oczekuje się, że przed końcem wiosny 2022 roku uda się zasiać 0,71 mln ha. W obwodzie kijowskim w roku 2021 zebrano 4,5 mln ton zboża oraz 1,8 mln upraw przemysłowych. W roku 2022 planowane jest zebranie 2,7 mln ton zboża oraz 1,1 mln upraw przemysłowych.

W obwodzie ługańskim w roku 2021 (pomijając tereny okupowane w latach 2014-2015) zasiano 0,85 mln ha. Według danych Obwodowej Administracji Państwowej w roku 2022 spodziewane jest objęcie zasiewem 0,5 mln ha. W roku 2021 w tym regionie zebrano 1,3 milionów ton zboża oraz 0, 75 mln ton upraw przemysłowych (soja, rzepak, słonecznik, burak cukrowy). W roku 2022 oczekiwane są zbiory w rozmiarze 0,78 mln zboża ton oraz 0,45 ton upraw przemysłowych.

Obwód mikołajowski. W roku ubiegłym na terenie obwodu zasiano 1,6 mln ha pól uprawnych. Oczekiwane jest, że w roku 2022 uprawami zostaną objęte 0,96 mln ha. Odnośnie zbiorów – w roku 2021 w regionie mikołajowskim zebrano 3,8 mln ton zboża oraz 1,2 mln ton upraw przemysłowych. Administracja obwodowa szacuje zbiory na 2,3 mln zboża oraz 0,77 mln ton upraw przemysłowych.

Obwód sumski. Przed 2022 rokiem w obwodzie sumskim zasiewano 1,2 mln ha pól uprawnych. Biorąc pod uwagę toczące się  na tym terenie walki, łączny rozmiar pól uprawnych może zmniejszyć się do 0,72 mln ha. W roku 2021 sumscy rolnicy zebrali blisko 4,1 mln ton zboża W roku 2022 przy najbardziej sprzyjających warunkach w obwodzie sumskim uda się zebrać tylko 2,4 miliony. Według dany Państwowej Służby Statystyki produkcja  upraw przemysłowych w regionie wynosiła 1,04 mln ton. W roku 2022 rolnicy prawdopodobnie zbiorą tylko 0,62 mln ton produkcji.

Obwód charkowski. W roku 2021 zasiewem objęto 1,9 mln ha terenów uprawnych. Obecnie w regionie trwają aktywne walki. Ze względu na sytuację w roku 2022 charkowscy rolnicy planują łącznie zasiać 1,1 mln ha. Zbiory w roku ubiegłym stanowiły 4,9 mln ton zboża oraz 1,6 milionów ton upraw przemysłowych. Zważając na ryzyko kontynuacji działań bojowych w regionie oraz dalsze zmniejszenie terenów uprawnych w 2022 roku zbiory prognozowane to 2,98 mln ton zboża oraz 0,99 mln ton upraw przemysłowych.

 Podsumowując, na opisanych powyżej terenach, w zależności od rozwoju sytuacji prognozowane jest zmniejszenie terenów uprawnych oraz zbiorów od 30 do 70 proc. W skali kraju spadek zbiorów może wynieść do 30 proc.

Prognozy w odniesieniu do poszczególnych kultur upraw:

Burak cukrowy: odpowiednio do prognoz Narodowego Centrum „Produkcji Buraków Cukrowych”, w 2022 roku w Ukrainie planowane są zasiewy na terenach 150-160 tys. ha. W roku 2022 odpowiednio do prognoz zbiory oczekiwane są na poziomie 8 987,4 tys, ton (mniej na 7,9 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym). Dla porównania w roku 2021 tereny uprawne   buraka cukrowe wynosiły 210,8 tys. ha (47,8 ton z hektara), w 2020 roku – 217,5 tys. ton (41,6 ton z hektara). Warto zaznaczyć, że zbiory wynosiły 9759 oraz 9046,6 tys. ton odpowiednio.

Wojna w Ukrainie może spowodować masowy głód oraz załamanie się systemu żywnościowego na całym świecie. Żeby tego nie dopuścić rządy krajów świata muszą działać maksymalnie szybko, żeby zatrzymać wojskową agresję Rosji – okazywać pomoc militarną oraz humanitarną oraz zwiększać presję sankcyjną oraz polityczną na Federację Rosyjską.

Marek Sztejer, mw, za: kurkul.com, latifundist.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code