Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców w Żytomierzu

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców w Żytomierzu

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zaistniała możliwość przeprowadzenia w Żytomierzu egzaminu o certyfikat z języka polskiego jako obcego.

Planowany termin egzaminu – 3-4 maja 2014 roku.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Kto może zdawać egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.
Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat.

Zgłoszenia

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. Zgłoszenie pismem odręcznym prosimy wypełnić czytelnie.
Formularz zgłoszeniowy dołączamy.

Kontakty w Żytomierzu 067 65 87 407, 097 757 46 04
Kontakty w Polsce (+48) 22  393 38 25,     22  393 38 49
http://certyfikatpolski.pl

Adres:
Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa, Polska

Przebieg i struktura egzaminu
Formularz zgłoszeniowy
Opłata za egzamin

Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu
Irena Perszko, bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code