Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Dzieci z Ukrainy uczestniczą w warsztatach etnograficznych o Polsce

Dzieci z Ukrainy uczestniczą w warsztatach etnograficznych o Polsce

Cztery szkoły nauczania języka polskiego, działające przy polskich organizacjach społecznych na Ukrainie uczestniczą w bezpłatnych zdalnych warsztatach etnograficznych prowadzonych przez edukatorki ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” z Warszawy w ramach projektu „Etnografia dla młodej Polonii”.

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” z Warszawy w ramach projektu „Etnografia dla młodej Polonii” przez cały październik prowadzi bezpłatne zajęcia online dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół polonijnych na całym świecie. Celem projektu, realizowanego z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021, jest przybliżenie polonijnym uczniom polskiej kultury. Proponowane zajęcia związane są z następującymi ścieżkami tematycznymi:

– Etnografia Polski – regiony etnograficzne,
– Etnografia Polski – obrzędy i zwyczaje doroczne,
– Etnografia Polski – życie codzienne i sztuka ludowa,
– Varsaviana – warsztaty o Warszawie.

Do tej pory w zajęciach wzięli udział uczniowie z czterech placówek polonijnych z Ukrainy. Były to następujące instytucje:

– Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu,
– Towarzystwo Kultury Polskiej SAMBOR,
– Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu,
– Polska Szkoła przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Edukatorki Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” przeprowadzą 10 warsztatów w wymienionych placówkach, w których weźmie udział łącznie około 100 uczniów.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia związane z poznawaniem polskich regionów etnograficznych – Mazowsza, Kaszub i Kurpi. Chętnie wybierane są także tematy opowiadające o sztuce ludowej i życiu codziennym, np. Cztery pory roku w kulturze ludowej, Stroje ludowe lub Zabawy naszych babć i dziadków. Szkoły polonijne wybierają także tematy o etnodizajnie, etnografii Wisły i o Warszawie. Do tej pory wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycielek uczestniczących w spotkaniach.

Ważną ideą przyświecającą projektowi jest nauka poprzez zabawę – tańce, śpiewy, opowieści; większość lekcji zakończona jest pracą plastyczną, do której uczestnicy we własnym zakresie przygotowują proste materiały według wcześniej podanej instrukcji. Prowadzące zajęcia wspólnie z polonijnymi dziećmi tańczyły, śpiewały po kaszubsku i kolorowały łowickie stroje. Z jesiennych liści tworzyły między innymi obrazki Rusałek, Południc i leśnych borowików.

Oprócz instytucji polonijnych na Ukrainie, w projekcie „Etnografia dla młodej Polonii” uczestniczyły Polska Szkoła Katolicka im. św. Ferdynanda w Chicago oraz Polska Szkoła w Glasgow. Mamy nadzieję, że tak efektywne spotkania zaowocują w przyszłości następną współpracą!

Projekt „Etnografia dla młodej Polonii” realizowany jest z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021.

Słowo Polskie za: Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”, 21 października 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *