Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zajmie się kontaktami Polaków z narodami Europy Wschodniej

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zajmie się kontaktami Polaków z narodami Europy Wschodniej

Fot. https://www.touropia.com/regions-of-europe-map/

Warszawskie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostanie przekształcone w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Nowym celem jego działania jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami.

Za przyjęciem ustawy głosowało 445 posłów, nikt przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Sejm przyjął także poprawkę, która art. 13 nadaje brzmienie: „Rada Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o której mowa w art. 6 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, staje się Radą Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i działa, w dotychczasowym składzie, do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Do zadań Centrum będzie należało prowadzenie badań naukowych, działalności wydawniczej, a także upowszechnienie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Wśród zadań jest ponadto prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej: zwalczenie stereotypów, przeciwdziałanie dezinformacji, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych; dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogi i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami.

W ostatnich dniach czerwca za przekształceniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego opowiedział się także Senat RP.

Walentyna Jusupowa za: rynek-ksiazki.pl, 5 lipca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *