Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » CBOS – Polakom żyje się dobrze

CBOS – Polakom żyje się dobrze

Fot. http://naszepiaseczno.pl

Polskie Centrum Badania Opinii Społecznej w sierpniu 2018 r. zanotowało najwyższy w historii swoich pomiarów odsetek badanych twierdzących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze.

Niemal dwie trzecie Polaków (64 proc., od lipca wzrost o 4 pkt. proc.) zadeklarowało, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. „Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika w historii naszych pomiarów” – podaje CBOS. Jedna trzecia respondentów (32 proc., spadek o 3 punkty) ocenia, że żyje im się średnio – ani dobrze, ani źle. Tylko 4 proc. ankietowanych uważa, że im i ich rodzinom żyje się źle.

„Począwszy od przełomu wieków, obserwujemy długotrwały wzrost satysfakcji Polaków z poziomu życia, mierzony takimi wskaźnikami, jak poziom życia badanych i ich rodzin oraz ocena własnych warunków materialnych. Jest to najwyraźniejszy ze wszystkich trendów nastrojów społecznych analizowanych w perspektywie wieloletniej” – wskazano w komunikacie CBOS.

Kolejny raz nieznacznie polepszyły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Obecnie 61 proc. badanych (od lipca wzrost o 3 pkt. proc.) wyraża satysfakcję z materialnych warunków swoich gospodarstw domowych (to kontynuacja trendu wzrostowego obserwowanego od czerwca). Mniej więcej jedna trzecia (32 proc., spadek o 3 punkty) twierdzi, że są one przeciętne, a 7 proc. określa je jako złe.

Minimalnie gorsze niż przed miesiącem, chociaż wciąż zdecydowanie pozytywne, są oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. CBOS podaje, że wprawdzie zanotowano minimalny wzrost odsetka badanych uważających ją za dobrą (z 47 do 49 proc.), ale jednocześnie wzrósł odsetek tych, którzy uznają ją za złą (o 4 pkt. proc., do 14 proc.). Niespełna jedna trzecia respondentów (31 proc., spadek o 5 punktów) ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest przeciętna.

W wymiarze prywatnym (w ocenach poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz warunków materialnych gospodarstw domowych) satysfakcję relatywnie częściej wyrażają młodsi badani, osoby lepiej wykształcone i uzyskujące wyższe dochody. Z kolei sytuację w zakładzie pracy dobrze oceniają przede wszystkim mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności, respondenci uzyskujący miesięczne dochody na poziomie co najmniej 2,5 tys. zł na osobę w rodzinie oraz dobrze oceniający własną sytuację materialną. Spośród grup zawodowych w ocenie sytuacji w zakładzie pracy negatywnie wyróżniają się rolnicy.

Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy pozostają właściwie takie same jak miesiąc temu. Niemal trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym blisko jedna piąta (18 proc.) ocenia, że nietrudno jest o pracę satysfakcjonującą. Prawie co piąty respondent (17 proc.) twierdzi, że znalezienie pracy jest trudne, a tylko 3 proc. uważa, że jest to zupełnie niemożliwe.

Słowo Polskie za: dzieje.pl, 31.08.18 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code