Jesteś tutaj: Home » Z życia Kościoła Katolickiego » Zapowiedzi/Оголошення » DOBRA NOWINA DLA WSZYSTKICH!

DOBRA NOWINA DLA WSZYSTKICH!

Bóg jest i kocha Ciebie jak najlepszy Ojciec i najczulsza Matka. Jest naprawdę zakochany w Tobie! Jest zafascynowany Tobą! Szaleje za Tobą tak wiele znaczysz dla Niego! Bóg umiłował Cię pierwszy miłością bezwarunkową i niezmienną. Bóg w swej odwiecznej miłości przewidział i zaplanował dla Ciebie głęboko sensowne i szczęśliwe życie już tu na ziemi.

Dlaczego jednak często tego nie doświadczasz? Dlaczego po prostu nie przeżywasz tej Bożej miłości?

Biblia daje odpowiedź na te pytania:

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3,23).

Przez GRZECH, który jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i w życiu każdego człowieka, świadomie i dobrowolnie oddaliłeś się od Boga, utraciłeś życiodajną więź ze swoim Stwórcą i Ojcem. Twój grzech śmiertelny jawi się jako nieskończona przepaść, która oddziela Cię od Boga i powoduje zawinioną utratę życia wiecznego. Uznaj więc, że jesteś grzesznikiem potrzebującym zbawienia! Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,23), wieczna kara, wieczne cierpienie, samotność, przekleństwo i nieustanna obecność nienawidzących Ciebie złych duchów. W piekle nie ma już miłości! Nieszczęście człowieka polega jednak na tym, że nikt o własnych siłach nie jest w stanie powrócić do Boga. Sam nie możesz oczyścić siebie z grzechów i uwolnić od negatywnych skutków złych czynów. Jeszcze nikt nie zbawił siebie samego! To jest niemożliwe!

Czy jest jakieś wyjście z tej dramatycznej sytuacji?

Dzięki Bogu jest!!! Z w/w powodów Bóg, w swojej wielkiej miłości do Ciebie, posłał na świat swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, jako ofiarę przebłagalną za grzechy, abyśmy mieli dzięki Niemu życie wieczne. Jezus swoim życiem i śmiercią już odpokutował za Twoje osobiste grzechy. Przyszedł po to, aby otworzyć ludziom duchowe oczy i odwrócić ich od ciemności grzechu i śmierci do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę w Niego wszyscy Judzie mogli otrzymać odpuszczenie grzechów i wieczne dziedzictwo ze świętymi (por. Dz 26,18).

On wyzwolił cały świat, a więc Ciebie i mnie, od przekleństwa, od wiecznej i sprawiedliwej kary w piekle. Jezus zwyciężył szatana! Diabeł odwieczny i największy wróg człowieka jest już pokonany! Pozostał wiecznym bankrutem i nie ma już żadnej władzy nad Jezusem! To Jezus jest PANEM! Jezus pokonał i zniszczył także moc śmierci.

Jezus przynosi nadprzyrodzone światło dla ludzkiej duszy i kruszy nawet największe kajdany grzechu. ON przyszedł przebaczyć Twoje grzechy za darmo! Kiedy umierał na krzyżu, myślał o Tobie i modlił się za Ciebie. Oddał swoje życie, choć nikt Mu go nie zabierał. Oddał je – ofiarowując Ojcu – właśnie za Ciebie! Taki niezwykły jesteś dla Niego i On Cię miłuje. Pomyśl, że Jezus umarł za Ciebie jako za niesprawiedliwego, niewdzięcznego, egoistycznego i pysznego grzesznika!

To TY powinieneś bvł umrzeć. cierpiąc słuszną karę, ale ON zechciał zastąpić Cię w śmierci. Zajął Twoje miejsce na krzyżu, bo dobrowolnie wziął na siebie Twoje grzechy i zapłatę za nie – tj. karę śmierci!

Jezus umarł z miłości do Ciebie, abyś Ty mógł żyć wiecznie!

A zatem już nie musisz iść do piekła. W Wielki Piątek wraz z Jezusem umarł też na krzyżu każdy Twój grzech. JEZUS już Cię zbawił!!!

Może w tym momencie w Twoim sercu rodzi się pytane:

Co powinienem uczynić?

Odpowiedź jest jedna dla wszystkich: UWIERZ w Pana Jezusa i NAWRÓĆ SIĘ a zbawisz siebie i swój dom (por. Dz 16,31)! Uznaj swoje grzechy, żałuj za nie przed Bogiem i przyznaj się do nich przed kapłanem, abyś miał pewność, że zostały one odpuszczone i przez Boga zapomniane.

Kiedy z wiarą i z żalem za uczynione zło, jak również z postanowieniem poprawy, przychodzisz do Jezusa, za darmo możesz uzyskać przebaczenie swoich grzechów – jeśli tylko o to poprosisz. Jest tylko jeden grzech, którego Bóg nie może przebaczyć. To grzech, którego Ty nie chcesz uznać, do którego nie chcesz się przyznać, który zataiłeś w swoim sercu, który sam chcesz usprawiedliwić, za który sam chcesz zapłacić.

ZBAWIENIE, jakie ofiarowuje Ci Bóg, jest PREZENTEM, a więc darem darmo udzielonym! Czy kiedykolwiek płaciłeś za prezent? Czy na prezent się zasługuje? Bóg w nadmiarze swej miłości, jaka ma względem Ciebie, dzieli się z Tobą DOBĄ – tym, Kim ON jest: dzieli się swoją miłością swoim życiem, swoją mądrością daje Ci swojego Ducha Świętego i Jego moc, abyś nie grzeszył więcej, abyś niepotrzebnie nie cierpiał i nie czuł się upokorzony przez swój grzech. ZBAWIENIE, to największy i całkowicie bezinteresowny DAR Ojca niebieskiego dla Jego dzieci, które kocha! On Cię kocha pomimo Twoich grzechów, a nawet ze względu na Twoje odejście i oddzielenie się od Niego!

Pamiętaj (Bóg nigdy nie pogniewał się na Ciebie. Nieustannie szuka możliwości spotkania się z Tobą Woła po imieniu i pyta: Gdzie jesteś?”. Bóg kocha Cię bezinteresownie i bezwarunkowo. Kocha Cię nie dlatego, że jesteś dobry, ale tylko dlatego, że jest Twoim najlepszym Tatusiem, a Ty jesteś Jego niezwykłym, niepowtarzalnym DZIECKIEM. Nie myśl, że nie jesteś godny tego Daru z powodu swoich grzechów i licznych niewierności, gdyż nikt nie był tego godny, aż do momentu kiedy Jezus w agonii oddał swego ducha Ojcu, modląc się za nas: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34).

Jeżeli więc chcesz narodzić się na nowo, aby mieć w całej obfitości NOWE ŻYCIE – życie Jezusa – powinieneś GO przyjąć i ogłosić swoim jedynym Zbawicielem i Panem.

W jakim celu?

Abyś natychmiast otrzymał dar DUCHA ŚWIĘTEGO, który z biegiem czasu całkowicie uzdrowi Twoje życie, uczyni Cię w świecie ikoną Jezusa Chrystusa, napełni swoimi darami. To ON sprawi, że będziesz żył w pokoju z Bogiem, z innymi ludźmi i ze sobą samym. A zatem – przez Chrystusa masz znów dostęp do Ojca, do Jego Królestwa wiecznego i do licznych błogosławieństw, jakie Bóg przygotował dla swoich Dzieci.

JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca. ON ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE DZIŚ! ON jest darmową MIŁOŚCIĄ Ojca niebieskiego. Jezus przyszedł na ziemię właśnie po to, abyś mógł się stać nowym stworzeniem, abyś się narodził na nowo i był wolny od przekleństwa grzechu i śmierci, abyś był napełniony Jego Duchem i aktywnie uczestniczył w życiu wspólnoty parafialnej!

__________________

Jeżeli odczułeś, że to słowo dotyka Twoje serce, możesz zaraz pomodlić się następującymi słowami:

M O D L I T W A

„Drogi, Panie mój i Boże! Przychodzę do Ciebie świadomy swoich grzechów i słabości. Przyznaję, że jestem niewolnikiem różnych grzechów, np.: nieczystości, pożądliwości, cudzołóstwa, pychy, egoizmu, chciwości pieniędzy, zazdrości, złośliwości, nadmiernego obciążenia pracą, zaniedbania mojej najbliższej rodziny, palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, narkomanii, obżarstwa, agresji, kłamstwa, wulgarnych słów, kradzieży, okultyzmu, wróżbiarstwa, magii, astrologii. Przyznaję, że jestem grzesznikiem bardzo upartym i żyjącym według swojej woli, a nie według odwiecznego Planu Bożego. Szczerze żałuję za wszystkie moje złe uczynki i podejmuję decyzję odwrócenia się od moich grzechów i wszystkiego tego, co do nich mnie prowadziło. Proszę: przebacz mi, Panie Jezu!

Tylko Ty, mocą swojej miłości, możesz całkowicie uwolnić mnie od tych wrednych zależności, które mnie zabijają, wiodą na wieczne męki w piekle i nanoszą cierpienia mojej duszy i ciału, a także otaczającym mnie osobom.

Panie Jezu Chryste! Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu, aby odpokutować moje grzechy. Wierzę, że dzięki twojej śmierci moje grzechy zostały już odpuszczone dwa tysiące lat temu. Wierzę, że na krzyżu na Golgocie wysłużyłeś dla mnie wyzwolenie z niewoli grzechu i szatana. Wierzę w Twoje zmartwychwstanie, które dla mnie jest nadzieją na osiągnięcie nowego, wiecznego życia.

Drogi Panie Jezu, ogłaszam Cię moim jedynym ZBAWICIELEM i PANEM! Ogłaszam, że odtąd tylko Ty masz pełne prawo kierować moim życiem. Dlatego oddaję moje życie z powrotem w Twoje ręce, gdzie ono powinno być od samego początku. Wejdź, Panie, teraz w moje serce i kieruj mną.

Daj mi, proszę, Twojego Świętego Ducha, żebym stał się tym, kim Ty chciałbyś mnie widzieć. Ofiaruj mi łaskę uzgodnienia mojego życia ze słowami świętej Ewangelii. Twoja Przenajświętsza Krew, która przelałeś za mnie, niech oczyści moja duszę i chroni mnie od zasadzek złego ducha.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to ze wysłuchałeś moją modlitwę i przyszedłeś w głębinę mojej zranionej duszy. Ja kłaniam się Tobie, Panie!. Amen.

—–

БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ СЕГОДНЯ

Бог любит тебя, как лучший Отец и наилучшая Мать. Бог действительно влюблен в тебя! Он захвачен тобой! Ты так много значишь для Него! Бог первым полюбил тебя любовью безусловной и неизменной. Бог в Своей извечной любви предвидел и запланировал для тебя глубоко осмысленную и счастливую жизнь уже здесь, на земле. Почему, однако, ты часто этого не чувствуешь? Почему не ощущаешь эту любовь Божию? Библия дает ответы на эти вопросы: «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3,23).

Через грех, который является причиной всего зла в мире и в жизни каждого человека, сознательно и добровольно ты удалился от Бога, потерял жизненно важную связь со своим Творцом и Отцом. Твой смертельный грех как бесконечная пропасть, отдаляющая тебя от Бога, может стать причиной потери тобой вечной жизни. Признай, что ты – грешник, которому необходимо спасение! «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6,23), вечное наказание, вечное страдание, одиночество, проклятие и постоянное присутствие ненавидящих тебя злых духов. В аду уже нет любви! Беда человека состоит в том, что никто собственными усилиями не может вернуться к Богу. Ты сам не в состоянии очиститься от грехов и избавиться от негативных последствий дурных поступков. Еще никто никогда не спас сам себя! Это невозможно!

Именно потому Бог в своей великой любви к тебе послал в мир Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, как жертву умилостивления за грехи, чтобы мы имели благодаря Ему жизнь вечную. Иисус Свой жизнью и Своей смертью искупил твои грехи. Он пришел для того, чтобы открыть людям «духовные очи» и повернуть их от тьмы греха и смерти к свету, от власти сатаны к власти Бога. Дабы посредством веры в Него все люди могли получить отпущение грехов и унаследовать жизнь со святыми (ср. Деян. 26,18). Он освободил весь мир, а также тебя и меня, от проклятия, от справедливого наказания в аду. Иисус победил сатану! Диавол – извечный и страшнейший враг человека – уже побежден! Он оказался в полном проигрыше и у него нет ни малейшей власти над Иисусом! Ибо Иисус – Господь! Иисус победил и уничтожил так же силу смерти. Он принес сверхъестественный свет для человеческой души и разрушает крепчайшие оковы греха. Он пришел простить твои грехи безвозмездно! Когда Иисус умирал на кресте, Он думал о тебе и молился о тебе. Он отдал Свою жизнь, хотя никто Его к этому не принуждал. Отдал – жертвуя Отцу – именно за тебя. Настолько исключителен и дорог ты для Него, так Он любит тебя. Подумай, что Иисус умер на кресте за тебя – несправедливого, неблагодарного, эгоистичного и горделивого грешника! Это ты должен был умереть, претерпевая заслуженное наказание, но Он захотел претерпеть за тебя аж до смерти. Он занял твое место на кресте,, потому что добровольно взял на Себя твои грехи и отмщение за них – смертное наказание! Иисус умер от любви за тебя, чтобы ты мог жить вечно! А потому ты уже не должен иди в ад. В Великую Пятницу вместе с Иисусом на кресте умерли все твои грехи. Иисус уже спас тебя!

Может быть, в этот момент в твоем сердце рождается вопрос: «Что я должен сделать?» Ответ один для всех: «Уверуй в Господа Иисуса и обратись и спасешься сам и спасется весь дом твой (ср. Деян. 16,31)! Сознайся в своих грехах, кайся в них перед Богом, исповедуйся в них через священника, чтобы имел уверенность, что они отпущены и прощены Богом. Если ты с верой и сожалением по поводу совершённого зла, а так же с твердым решением исправления приходишь к Иисусу, то безвозмездно можешь получить прощение за свои грехи – лишь только попросишь об этом. Есть только один грех, которого Бог не может простить: это грех, в котором ты не хочешь признаться, грех, который утаил в своем сердце. Грех, который хочешь оправдать, за который сам хочешь «заплатить».

Спасение, которое жертвует тебе Бог, является ПОДАРКОМ, данным безвозмездно. Разве ты когда-нибудь платил за подарок? А достоин ли ты подарка? Бог в безмерности своей любви делится с тобой Собой – Тем, кем Он есть: делится Своей любовью, Своей жизнью, Своей мудростью. Он дает тебе Своего Святого Духа и Его силу, чтобы ты более не грешил, чтобы не страдал бессмысленно и не чувствовал себя униженным своим грехом. СПАСЕНИЕ, это величайший и совершенно добровольный дар ДАР Небесного Отца Его детям, которых Он любит! Он любит тебя несмотря на твой отход и отдаление от Него. Помни, что Бог никогда не гневался на тебя! Он без устали ищет возможность встречи с тобой. Он зовет тебя по имени и спрашивает: «Где ты?». Бог любит безвозмездно и безусловно. Он любит тебя не потому, что ты «хороший», но лишь потому, что Он – твой наилучший Папочка, а ты – его лучшее, неповторимое дитя. Не думай, что ты недостоин того Дара из-за своих грехов и множественных случаем неверности, ибо никто не был достоин того, до того момента, как Иисус в агонии отдал Свой дух Отцу, молясь за нас: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23,34)

Если ты хочешь родиться снова, чтобы иметь в полном изобилии НОВУЮ ЖИЗНЬ – жизнь Иисуса – ты должен принять Его и объявить своим единственным Господом и Спасителем. А для чего? – Чтобы немедленно получить дар ДУХА СВЯТОГО, который с течением времени полностью оздоровит твою жизнь, соделает тебя в мире «иконой» Иисуса Христа, наполнит Своими дарами. Это Он сотворит так, что ты будешь жить в мире с Богом, с окружающими тебя людьми, и с самим собой. А потом – благодаря Иисусу у тебя будет доступ к Отцу Небесному, его Царству. Ты будешь обладать наследством вечной жизни и бесчисленными благословениями, каковые Бог приготовил для Своих Детей.

Иисус Христос является единственным путем, ведущим к Отцу. ОН ВОСКРЕС И ЖИВ НЫНЕ! ОН есть безвозмездной Любовью Небесного Отца. Иисус пришел на землю собственно для того, чтобы ты смог стать новым сотворением, чтобы родился заново, и был освобожден от проклятия греха и смерти, чтобы был наполнен Его Духом и активно участвовал в жизни приходской общины! Не оставайся на «обочине» в Церкви (Божьего люда Нового Завета), включайся в ее евангелизационую деятельность по мере своих возможностей. Если эти слова Благой Вести коснулись твоего сердца, ты можешь прямо сейчас помолится следующими словами:

М О Л И Т В А

«Дорогой Господь Бог, я прихожу к Тебе, осознавая свою греховность и слабость. Признаюсь, что являюсь рабом греха нечистоты, вожделения, похоти, стяжания, эгоизма, гордыни, сребролюбия, чрезмерной роботы, курения, алкоголизма, наркомании, чревоугодия, насилия, лжи, сквернословия и воровства. Я признаю, что я грешник, своевольный и упрямый. Я каюсь и сейчас принимаю крепкое решение отворачиваться от своих греховных путей, от желания поступать по-своему и от многих других грехов, которые совершил. Прости меня, пожалуйста, Господи Иисусе Христе!

Лишь Ты Своей силой любви можешь полностью освободить меня от этих вредных зависимостей, которые убивают меня, влекут на вечные мучения в аду и несут страдания моей душе, моему телу, а так же окружающим меня людям.

Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня на Кресте.

Я верю, что Ты своей смертью простил мне мои согрешения и выслужил для меня освобождение от рабства греха и сатаны. Ты Своим воскресеньем уже даровал мне новую, вечную жизнь.

Дорогой Иисус Христос, я признаю Тебя моим единственным СПАСИТЕЛЕМ и ГОСПОДОМ! Я провозглашаю, что Тебе принадлежит право управлять моей жизнью, поэтому я отдаю свою жизнь обратно в Твои руки, где она и должна была быть с самого начала. Войди сейчас в мое сердце и веди меня по жизни. Дай мне Своего Святого Духа, чтобы я стал тем, кем Ты хотел бы меня видеть. Даруй мне благодать согласия моей жизни со словами Твоего Евангелия. Твоя Святая Кров, которую Ты пролил за меня на Голгофе, пусть омоет мою душу и будет защитой от искушении лукавого.

Благодарю Тебя, Господи Иисусе, что Ты выслушал мою молитву и снизошел в мою израненную душу. Я поклоняюсь Тебе, Господь. Аминь. «

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *