Jesteś tutaj: Home » Z życia Kościoła Katolickiego » Aktualności/Новини » 50-lecie biskupa Jana Purwińskiego

50-lecie biskupa Jana Purwińskiego

Diecezja Kijowsko-Żytomierska Kościoła Rzymskokatolickiego 

świętowała 50-lecie kapłańskiej

i 20-lecie biskupiej posługi Biskupa Ordynariusza

Jana Purwińskiego

 

Podczas uroczystej celebry, która odbyła się 10 maja 2011 roku, życzenia Jubilatowi złożyli: rzymskokatoliccy hierarchowie Ukrainy, Białorusi, Litwy, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy metropolita Mieczysław Mokrzycki, Przewodniczący Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi biskup Światosław Szewczuk, Arcybiskup Żytomierski i Owrucki Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu Izasław, Biskup Żytomierski i Poleski Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Włodzimierz, Biskup Centrum Zjednoczenia Chrześcijańskich Ewangelickich Kościołów Ukrainy, Pastor Żytomierskiego Zboru «Testament Jezusa Chrystusa» Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Aleksander Dehtiarenko, oraz blisko 120 duchownych z innych diecezji.

 

Na początku Mszy Świętej został odczytany list od Ojca Świętszego Benedykta XVI, w którym Papież złożył najserdeczniejsze życzenia biskupowi Janowi Purwińskiemu, wspominając o jego zasługi dla Kościoła.

Na koncercie ku czci Jubilata, który odbył się w Żytomierskim Obwodowym Muzyczno-Dramatycznym Teatrze im. I. Koczergi, Ekscelencji życzenia złożyli: Przewodniczący Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej S. Ryżuk, Przewodniczący Żytomierskiej Rady Obwodowej J. Zapałowski, Prezydent Żytomierza W. Deboj, Prezydent Berdyczowa W. Mazur, Generalny Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy K. Świederek, Generalny Konsul RP w Kijowie Rafał Wolski, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Łotwy w Ukrainie Anis Sianits, Honorowy Konsul RP w Żytomierzu Jerzy Woderacki, przedstawiciele polonijnych organizacji Żytomierszczyzny.

Wszyscy występujący podkreślali istotny wkład Bpa Jana Purwińskiego w rozwój Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, podtrzymywaniu wiary w czasach ateistycznych oraz życzyli Jubilatowi długich lat życia w posługiwaniu Bogu i ludziom.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Ukrainy Wiktoria Laskowska-Szcur ofiarowała Szanowanemu Jubilatowi album, w którym odzwierciedlona została historia powstania, życia i rozwoju polskiej społeczności Żytomierszczyzny w zdjęciach, publikacjach gazetowych, ciekawych opowieściach członków Związku o tym czym żyła i  żyje Żytomierska Polonia. Jednym z pierwszych uczestników ruchu polonijnego jest i nasz Szanowny Biskup Ordynariusz Jan Purwiński, w związku z tym był On przyjemnie zdziwiony takim prezentem, a w prywatnej rozmowie przyznał, że takich zdjęć, które są w podarowanym albumie, w jego archiwach nie ma.

 

 

 

Києво-Житомирська дієцезія Римсько-Католицької Церкви

відзначала 50-ліття священницького

і 20 єпископського служіння єпископа-ординарія

Яна Пурвінського

 

На урочистому богослужінні, яке відбулося 10 травня 2011 року, ювіляра вітали римсько-католицькі архієреї України, Білорусі, Литви, представник Папського Престолу, голова Конференції Єпископату України митрополит Мечислав Мокшицький, Глава Української Греко-Католицької Церкви владика Святослав Шевчук, архієпископ Житомирський і Овруцький Української Православної Церкви Київського патріархату Ізяслав, єпископ Житомирський і Поліський Української Автокефальної Православної церкви Володимир, єпископ Центру об’єднання християнських євангельських церков України, пастор Житомирської церкви «Заповіт Ісуса Христа» Християн Віри Євангельської Олександр Дехтяренко, близько 120 священиків дієцезії.

На початку Святої Меси був зачитаний привітальний лист від Святішого Отця Бенедикта XVI, в якому він надсилав найсердечніше вітання єпископу Яну пурвінському, згадуючи про його заслуги.

На концерті в честь ювіляра, який відбувся у Житомирському обласному музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги, його Екселенцію вітали голова Житомирської обласної державної адміністрації С. Рижук, голова Житомирської обласної ради Й. Запаловський, Житомирський міський голова В. Дебой, Бердичівський міський голова В. Мазур, Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці К. Свідерек, Генеральний консул Республіки Польща у Києві Рафал Вольський, Надзвичайний і Повноважний Посол Латвії в Україні Аніс С’янітс, Почесний Консул РП у Житомирі Юрій Водерацький, представники полонійних організацій Житомирщини.

Всі виступаючі відзначали вагомий внесок Яна Пурвінського у розбудові Києво-Житомирської дієцезії, збереженні віри у атеїстичні часи, зичили ювіляру довголіття і подальшого служіння Богу і людям. 

Голова Житомирської обласної Cпілки поляків України Вікторія Лясковська-Щур подарувала шанованому ювіляру альбом, в якому відображено історія повстання, життя і розвитку польської спільноти Житомирщини у фотографіях, газетних публікаціях, цікавих розповідях  членів товариства про те, чим жила і  живе Житомирська полонія. Одним з учасників полонійного руху є і наш шанований єпископ-ординарій Ян Пурвінський, тож він був приємно здивований таким подарунком, а в приватній розмові відзначив, що таких фотографій, які є у подарованому альбомі, у його архівах немає.

 

Aleksander Piwowarski

Tum. Ks.dk.dr Jacek Jan Pawłowicz

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *