Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » 40 proc. Polaków popiera nowelizację ustawy o IPN, 51 proc. uważa, że dezinformacji należy przeciwdziałać inaczej

40 proc. Polaków popiera nowelizację ustawy o IPN, 51 proc. uważa, że dezinformacji należy przeciwdziałać inaczej

40 proc. badanych w ramach sondażu CBOS popiera wprowadzenie przez nowelę ustawy o IPN sankcji karnych za publiczne mówienie nieprawdy na temat odpowiedzialności państwa lub narodu polskiego za zbrodnie podczas II wojny światowej. 51 proc. uważa jednak, że dezinformacji należy przeciwdziałać w inny sposób.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło na początku lutego badanie pt. „Aktualne problemy i wydarzenia” dotyczące niedawnej nowelizacji ustawy o IPN wprowadzającej sankcje karne za publiczne mówienie nieprawdy na temat odpowiedzialności państwa lub narodu polskiego za zbrodnie podczas II wojny światowej. Z badania CBOS wynika, że wprowadzenie tego rodzaju regulacji prawnej popiera 40 proc. badanych. Przeważa jednak (51 proc.) opinia, że dezinformacji i zniekształceniu prawdy historycznej należy przeciwdziałać w inny sposób, np. poprzez działania polskich służb dyplomatycznych czy edukację.

Za karaniem za publiczne mówienie nieprawdy na temat odpowiedzialności Polaków za zbrodnie podczas II wojny częściej opowiadają się mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (35 proc.). Częściej niż przeciętnie sankcje karne popierają osoby gorzej wykształcone i sytuowane, a także osoby deklarujące udział w praktykach religijnych. Jak pokazuje badanie CBOS, kluczowe znaczenie dla opinii w tej kwestii ma jednak orientacja polityczna. Sankcje karne za zniesławianie kraju popiera 61 proc. osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne natomiast większość badanych identyfikujących się z lewicą (77 proc.) lub z politycznym centrum (59 proc.) uważa, że należy temu przeciwdziałać innymi środkami.

Opinie na temat skuteczności nowego prawa nie są jednoznaczne. Ogółem 45 proc. badanych uważa, że wprowadzenie sankcji karnych będzie skutecznie przeciwdziałać oskarżaniu Polaków, przeciwnego zdania jest 40 proc. ankietowanych.

O skuteczności sankcji karnych przekonana jest większość badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne (65 proc.), ich skuteczność kwestionuje natomiast większość osób identyfikujących się z lewicą (68 proc.) oraz ponad połowa określających swoje poglądy jako centrowe (51 proc.).

Słowo Polskie, na podstawie informacji dzieje.pl, 18.02.18 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *