Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » 220-lecie Mazurka Dąbrowskiego

220-lecie Mazurka Dąbrowskiego

20 lipca 1797 r. w Reggio Emilia we Włoszech po raz pierwszy publicznie zabrzmiała „Pieśń Legionów Polskich” napisaną przez Józefa Wybickiego. Po 130 latach ten utwór nazwany na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego „Mazurkiem Dąbrowskiego” stał się hymnem Polski.

W maju 1797 r., po wydaniu przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego odezwy do rodaków, do Włoch przybywali Polacy, by służyć u boku Napoleona, który – jak wierzyli – pomoże im odzyskać utraconą ojczyznę. Do służby w Legionach zaciągnęło się wówczas ok. 7 tysięcy żołnierzy polskiego pochodzenia.

Znawca epoki napoleońskiej Robert Bielecki pisał, że powstanie Mazurka Dąbrowskiego było ściśle związane z kształtowaniem się wśród Polaków legendy Napoleona. Ze słów polskiej pieśni płynęła nadzieja na to, że przyszły cesarz Francuzów zainteresuje się sprawą polską na tyle, aby w przyszłości powstały realne możliwości wskrzeszenia polskiej państwowości.

„Mazurka Dąbrowskiego” śpiewali żołnierze Księstwa Warszawskiego; intonowano go przy okazji świąt narodowych i powstań niepodległościowych w ciągu XVIII i XIX stulecia. Obok innych pieśni patriotycznych takich jak np. „Boże, coś Polskę”, „Warszawianka” i „Rota” melodyczny utwór, jakim był Mazurek uchodził za jedną z najpopularniejszych pieśni „ku pokrzepieniu serc” w okresie zaborów.

Po I wojnie „Mazurek Dąbrowskiego” został uznany za hymn odrodzonej Polski, jednak nie znalazło to odzwierciedlenia w konstytucji marcowej z 1921 r. Dopiero 6 lat po jej uchwaleniu, 26 lutego 1927 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym. 2 kwietnia 1927 r. dołączono do hymnu nuty i oficjalnie uznano jego harmonizację, której dokonał kompozytor i dyrygent Feliks Konopasek.

W porównaniu z oryginałem, w tekście pieśni nastąpiły zmiany: zrezygnowano z dwóch zwrotek (4 i 6) oraz zmieniono rymy: „nie umarła – wydarła” na „nie zginęła – wzięła”. Poza tym poprawiono tekst pod względem stylistycznym.

Po II wojnie światowej władze komunistyczne pozostawiły „Mazurka Dąbrowskiego” w niezmienionej formie. Zapis o obowiązującym hymnie narodowym znalazł się w konstytucji PRL, która zaczęła obowiązywać 22 lipca 1952 r. 31 stycznia 1980 r. tekst i nuty hymnu w harmonizacji Kazimierza Sikorskiego zostały zatwierdzone przez Sejm RP w ustawie o godle, barwach i hymnie.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 22.07.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code