Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » 16 września – 355 rocznica Unii Hadziackiej

16 września – 355 rocznica Unii Hadziackiej

Pobrano z witryny Narodowych Zbiorów Archiwalnych Ukrainy16 września 1658 roku w Hadziaczu na Lewobrzeżnej Ukrainie pomiędzy przedstawicielami Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Wojskiem Zaporoskim została podpisana Unia Hadziacka, według której Rzeczpospolita powinna była przekształcić się w unię trzech równoprawnych państw – Korony, Księstwa Litewskiego oraz nowego Księstwa Ruskiego.

Zaporożców reprezentował hetman Iwan Wygowski a ambasadorów polskiego króla – szlachcic z Wołynia Stanisław-Kazimierz Bieniowski. Jak podają niektóre ukraińskie źródła, Bieniowski miał skierować do kozaków następujące słowa:

– Ojczyzna do was woła: ja was porodziłam, a nie moskale! Opamiętajcie się, bądźcie rodzonymi dziećmi a nie zwyrodnialcami!

Niestety postulaty, przyjęte podczas kozackiej rady, pozostały tylko na papierze, chociaż idee były bardzo postępowe i korzystne dla obydwu stron:

– Tysiąc starszyzny kozackiej miało otrzymać prawa szlacheckie, a stu innych, zatwierdzonych przez  hetmana miało otrzymywać szlachectwo corocznie,
– Obok marszałka koronnego i litewskiego miało powstać stanowisko marszałka ruskiego,
–  Posłowie ruscy i prawosławni biskupi otrzymali by miejsca w Sejmie i Senacie,
–  Król miał być wybierany przez szlachtę wszystkich trzech państw,
– Na terytorium Księstwa Ruskiego już więcej nie obowiązywała by Unia Brzeska,
– Rejestr kozacki (utrzymywany z polskich pieniędzy) miał być zwiększony do 30 000 osób.

Unia hadziacka została uchwalona  przez Sejm RP i ratyfikowana przez Jana II Kazimierza.

Po ratyfikacji Unii Kozacy pod dowództwem Wyhowskiego przeszli na stronę Rzeczypospolitej, przekreślając poprzednią Ugodę w Perejasławiu, podpisaną przez Bogdana Chmielnickiego a Rosjan, i pokonali armię moskiewską w Bitwie pod Konotopem.

JW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code