Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego, zdecydowanych wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich krajach po powrocie ze stypendium.

Program obejmuje dziedziny ekonomii i zarządzania, zarządzania w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, administracji publicznej, prawa, nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia), nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, politykę rozwojową i humanitarną. Kierowany jest on zatem do osób reprezentujących środowiska urzędników państwowych i samorządowych, prawników, przedsiębiorców, kadrę zarządzającą i liderów w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, animatorów kultury i aktywności obywatelskiej, nauczycieli akademickich i dziennikarzy.

Warunki finansowe to stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy) i bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich. Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

– zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
– ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
– podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
– opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
– opłaty wizowe
– zakup materiałów i pomocy naukowych
– udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
– kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

KRYTERIA FORMALNE:

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda);
Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra);
Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat);
Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;
Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym;
Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy w języku polskim. Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomością języka polskiego na poziomie B1. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w terminie 30.03-30.04.2019.

Szczegółowy opis Programu i rekrutacji oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych online można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu: kirkland@kirkland.edu.pl.

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2019/2020 upływa 1 marca 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Redakcja, 13 stycznia 2019 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code