Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Związek Polaków Ukrainy przygotowuje się do kongresu

Związek Polaków Ukrainy przygotowuje się do kongresu

Kolejne spotkanie zarządu Związku Polaków Ukrainy poświęcono przygotowaniu do jesiennego Kongresu oraz omówieniu spraw, związanych z wydawaniem zaświadczeń na Kartę Polaka i sytuacji wokół „wołyńskiej” ustawy w polskim Sejmie.

W sobotę 18 czerwca na posiedzeniu czołówki ogólnoukraińskiego Związku Polaków, zrzeszającego ponad 100 organizacji społecznych, ukierunkowanych na krzewienie kultury, tradycji i języka polskiego w różnych regionach państwa ukraińskiego zebrało się 20 z 30 osób, należących do zarządu.

Otworzył spotkanie Antoni Stefanowicz, który przedstawił sprawozdanie z działalności biura od ostatniego zebrania zarządu, które odbyło się 18 listopada ubiegłego roku. Helena Chomenko, wice-prezes ZPU, zaznaczyła, że ponad połowa organizacji członkowskich nie nadała sprawozdania ze swojej działalności. Większością głosów uchwalono decyzję o zobowiązaniu wszystkich prezesów do wysłania takiego sprawozdania za rok 2014-2015 do 30 września by umożliwić ich prezesom i wiceprezesom uczestnictwo w następnym Kongresie w jakości delegatów z prawem głosu.

Następnie zarząd powołał Komitet organizacyjny Kongresu Związku Polaków, do którego weszli wiceprezesi i kilkoro innych członków zarządu.

Przedstawicieli mediów polonijnych, którzy są w zarządzie, upoważniono do napisania listu do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Sejmu i Senatu z prośbą o dofinansowanie organizowania Kongresu w związku z tym, że weźmie w nim udział ponad 100 uczestników.

Kolejną ważną sprawą, dyskutowaną przez członków zarządu ZPU, były zaostrzenie wymogów do wydawania zaświadczeń przez prezesa oraz rozmowy z konsulem w celu otrzymania Karty Polaka.
Pod koniec spotkania redaktor „Dziennika Kijowskiego” Stanisław Panteluk oraz Jerzy Wójcicki („Słowo Polskie”), zaapelowali do innych członków zarządu do przygotowania apelu, nawołującego do przebaczenia i pojednania wokół pamięci ofiar polsko-ukraińskiego konfliktu na Wołyniu w latach 1943-44.

Podsumowaniem dyskusji, podczas której cytowano list ukraińskich intelektualistów, oraz przedstawiano argumenty polskich polityków, którzy w różnych projektach „uchwały wołyńskiej” nazwali ten polsko-ukraiński konflikt ludobójstwem, stało się podjęcie decyzji o wystosowaniu wspólnego apelu do polskich i ukraińskich władz o charakterze chrześcijańskiego przebaczenia i wspólnego ubolewania nad niewinnymi ofiarami tego konfliktu.

Słowo Polskie, 18.06.16 r.