Jesteś tutaj: Home » inne » Zmiany w składaniu wniosków wizowych w Kijowie

Zmiany w składaniu wniosków wizowych w Kijowie

Źródło: www.volynpost.comOd 3 października 2016 roku wnioskodawcy aplikujący o wizy do Polski w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w Kijowie będą mogli szybciej i łatwiej dokonać rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego.

W celu rozpoczęcia procedury rejestracji należy dokonać opłaty (prepaid) za usługi PPWW w oddziale Idea Banku lub Kredo Banku. Po dokonaniu opłaty, wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego podczas rozmowy z operatorem Call Center VFS Global, który samodzielnie nawiąże kontakt telefoniczny z każdym wnioskodawcą.

Osoby, które dokonały przedpłaty przed uruchomieniem nowego systemu nie stracą możliwości rejestracji  na starych zasadach – online i poprzez Call Center. Zasady rejestracji na złożenie dokumentów w innych niż kijowski okręgach konsularnych nie zmieniają się.

Procedura dokonania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego w PPWW w Kijowie:

Krok 1: Upewnić się, że złożenie wniosku wizowego może odbyć się w PPWW w Kijowie.

Zgodnie z przyjętymi regułami wnioski wizowe na wizy krajowe można składać w okręgu konsularnym, w którym dana osoba posiada meldunek, zaś w przypadku wiz Schengen także w okręgu, gdzie pracuje lub uczy się (nie dotyczy wiz Schengen do pracy) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie.

Krok 2: Osobiście zgłosić się z paszportem zagranicznym do oddziału Kredo Banku lub Idea Banku w celu uiszczenia opłaty (w przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne).

Podczas dokonywania opłaty należy podać: kategorię wizy :

C – wiza Schengen, cel inny niż turystyka np., biznes, kultura, sport, odwiedziny, leczenie, tranzyt, inne, etc.,

T – wiza Schengen turystyka,

D – wiza krajowa praca, studia etc.

Następnie należy podać kod PPWW: KV – Kijów oraz działający numer telefonu. Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

WAŻNE: Prosimy upewnić się, czy podany numer telefonu jest prawidłowy i dostępny. Podanie błędnego numeru telefonu będzie skutkować niemożnością dokonania rejestracji.

Krok 3: 24 godziny po dokonaniu opłaty system automatycznie dokona rezerwacji terminu na złożenie wniosku wizowego. Na podstawie kodu PTN będzie można sprawdzić status sprawy na stronie: https://online.vfsglobal.com/GlobalAppointment/Home/GetApplicantStatus/

Krok 4: Po przydzieleniu przez system terminu na złożenie wniosku wizowego, operator Call Center nawiąże z Państwem kontakt telefoniczny w godzinach od 09:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty (oprócz dni wolnych).

Krok 5: Po nawiązaniu kontaktu, operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji terminu, rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami (lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: http://polandvisa-ukraine.com/

Krok 6: W przypadku, jeśli zaproponowany termin nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center skasuje rezerwację. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, w tym przypadku należy czekać na kolejne telefoniczne zgłoszenie się operatora Call Center.

Krok 7: Po ponownym nawiązaniu telefonicznego kontaktu, operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji terminu, rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami. W przypadku ponownego odrzucenia terminu, sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty. Jednocześnie można dokonać ponownej opłaty w celu uzyskania kolejnej rejestracji w razie potrzeby.

Procedura zwrotu opłaty:

1. Wnioskodawca ubiegający się o zwrot opłaty powinien osobiście stawić się w PPWW w celu złożenia prośby o dokonanie zwrotu.

2. VFS Global dokonuje weryfikacji danych i przekazuje dyspozycje do banku w celu dokonania zwrotu.

3. Bank po otrzymaniu dyspozycji informuje petenta o możliwości odbioru dokonanej opłaty ze wskazaniem oddziału banku.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o wejście na stronę internetową firmy VFS Global : http://www.polandvisa-ukraine.com/Polish/index.html
Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

Najbliższe terminy rejestracji wizowej  w systemie e-konsulat są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.

Słowo Polskie, msz.gov.pl, 03.10.16 r.