Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie na studia podyplomowe dla nauczycieli polonistów

Zaproszenie na studia podyplomowe dla nauczycieli polonistów

Fot. aplikuj.pl

Ogłoszono rekrutację uzupełniającą na bezpłatne studia podyplomowe online nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.

Studia skierowane są do nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego lub w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących:

a) W szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub

b) W innych formach (np. szkołach polonijnych) prowadzonych przez zarejestrowane za granicą organizacje społeczne Polaków.

Kandydat do ich podjęcia obowiązany jest spełnić następujące warunki:

− posiada stopień magistra

− posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne) oraz dydaktycznym, tzn. jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) na kierunku, na którym uzyskał kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu w szkole.

Realizatorem studiów podyplomowych będzie Uniwersytet Rzeszowski. Uruchomienie planowane jest w styczniu 2022 r. Studia potrwają 3 semestry i obejmą 400 godzin, w tym 90 godzin praktyk. Program studiów przewiduje realizację modułów przedmiotów z zakresu przygotowania merytorycznego, dydaktycznego i praktyk oraz glottodydaktycznego. Uniwersytet zaplanował 25 miejsc. Zajęcia prowadzone będą w europejskiej strefie czasowej.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Winnicy do do 12 grudnia 2021 r. (w pierwszej kolejności scany, a potem oryginały pocztą tradycyjną). Będą one przesłane na adres MEN przez placówkę po potwierdzeniu zasadności zgłoszenia.

>>>>Formularz zgłoszenia studia podyplomowe<<<<

Słowo Polskie za: KG RP w Winnicy, 10 grudnia 2021 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code