Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie na spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej we Lwowie. Program

Zaproszenie na spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej we Lwowie. Program

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej, które obejmuje konferencję naukową „Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim” organizowaną przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, I Biesiadę Polonistyczną i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie.

Spotkanie odbędzie się w dniach 17-20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim.

Głównym celem naszego spotkania jest integracja środowiska polonistycznego, zaprezentowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć naukowych. Często – niestety – nie wiemy zbyt wiele o sobie, o swoich działaniach naukowych i dydaktycznych, nie wykorzystujemy dorobku innych w swojej pracy. Bardzo chcemy, by nasze spotkanie miało charakter otwarty i cykliczny – żebyśmy raz w roku mogli się spotkać, podzielić swoimi osiągnięciami, ale też wspólnie wypracować rozwiązanie problemów, których tak niemało.

Zapraszamy nie tylko zasłużonych pracowników naukowych, ale też – a może przede wszystkim – młodych naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją życiową przygodę z polonistyką. Zapraszamy też nauczycieli, którzy być może jeszcze nie zaczęli poddawać naukowej refleksji swoich działań dydaktycznych w szkołach (średnich, sobotnich, wyższych, prywatnych szkołach językowych i in.), ale chcieliby się podzielić swoją praktyką. Na I Biesiadzie Polonistycznej będzie czas i miejsce, by być wysłuchanym przez teoretyków z uniwersyteckich katedr – bo bardzo potrzebujemy integracji: tej pokoleniowej, polsko-ukraińskiej i z innymi ośrodkami polonistycznymi za granicą (stąd gorąco zapraszamy do udziału przyjaciół ukraińskiej polonistyki z Polski i innych krajów sąsiednich), ale też najbliższej: wykładowców z nauczycielami.

W czasie obrad konferencyjnych proponujemy skupić się nad następującymi zagadnieniami:

osiągnięcia lokalnych polonistyk i wyzwania stojące przed nimi;
współdziałanie polonistyki uniwersyteckiej z praktyką szkolną;
współczesne horyzonty badań językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych w zakresie polonistyki.

Harmonogram spotkania:

Wszystkim nauczycielom z obwodu lwowskiego gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 16-20 listopada.

Źródło: wroclaw.fotopolska.euStypendystom programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja” gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i częściowe wyżywienie.

Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania możliwe będzie częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji. Planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.

Warsztaty metodyczne są realizowane w ramach projektu „Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi i Ukrainy” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 15 października 2016 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu:

Uczestnicy konferencji: [email protected]
Nauczyciele: [email protected]
Stypendyści programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”: [email protected]

Ałła Krawczuk, Ostap Slywyński, Jerzy Kowalewski, Olesia Zadworniak – sekretarz konferencji, 28.09.16 r.