Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie na konferencję X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Zaproszenie na konferencję X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Źródło: IPNW roku 2016 konferencja odbędzie się w dniach 3-15 lipca w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEP IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach  zaproszeni są wyłącznie nauczyciele-praktycy oraz animatorzy edukacyjni – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchają nie tylko wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach.

Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i tu fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represji niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich a także Zbrodni Wołyńskiej. Będziemy także mówić podziemiu niepodległościowym po 1944 r. a także walce Kościoła z systemem komunistycznym oraz cenzurze w PRL. Zajęciom teoretycznym  będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in debat oksfordzkich uwzględniające omawiane podczas wykładów tematy oraz historycznych gier planszowych.

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis scenariusza zajęć związanych z pracą w miejscu pamięci.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny do końca marca.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 15 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do końca kwietnia 2016 r.

Informacji na temat X Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: [email protected].

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polonijny/15863,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-X-Polonijne-Spotkania-z-Historia-Najnowsza.html

Słowo Polskie, 13.03.16 r.