Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w XXVI Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu

Zaproszenie do udziału w XXVI Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu

W dniach 13-17 sierpnia 2017r.  w Przedborzu – Górach Mokrych zostanie przeprowadzony kolejny Międzynarodowy festiwal Poezji Marii Konopnickiej.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.

W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju). (W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi opisanej płyty CD zawierającej tylko pliki utworów niezbędnych do występu).

Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.

Uczestnicy oceniani będą w 5 kategoriach:

– Dzieci do 11 lat
– Dzieci 12-15 lat
– Młodzież 16 – 20 lat
– Dorośli od 21 lat
– Zespoły wokalne, chóry i inne

Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 13.08.2017 r. z Warszawy zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 17.08.2017 r.

W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.

Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bqdź programów artystycznych podczas imprez towarzyszqcych. Prosimy o przygotowanie programów.

W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2017 r. jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu. Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.

Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem ambasad lub konsulatów.

Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu. tel. + 48 44 781 25 15; fax +48 44 781 21 80 e-mail: [email protected]

Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 13.08.2017 r. odjazd dn. 17.08.2017 r.

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres:  Miejski Dom Kultury, Rynek 15  97 – 570 Przedbórz Polska

>>>> Pobierz Kartę Zgłoszenia <<<<

Słowo Polskie, 05.02.17 r.