Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w warsztatach dla polonistów w Winnicy w dniach 26-28 sierpnia

Zaproszenie do udziału w warsztatach dla polonistów w Winnicy w dniach 26-28 sierpnia

Źródło: www.rodn.plSzanowni nauczyciele języka polskiego z obwodu winnickiego,

Zapraszamy was serdecznie do udziału w sierpniowych szkoleniach, prowadzonych przez doświadczonych edukatorów z Polski i Ukrainy, które odbędą się w Winnicy w dniach 26-28 sierpnia.

Cele warsztatów:

– wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat trendów w nauczaniu języka polskiego, polskiej literatury i kultury we współczesnej humanistyce;
– przybliżenie praktycznych i nowatorskich metod pracy z tekstem literackim i tekstem kultury w szkole podstawowej i średniej;
– trening umiejętności interpretacyjnych nauczycieli języka polskiego w zakresie kina polskiego, malarstwa, literatury współczesnej i XIX -wiecznej;
– wypracowanie scenariuszy lekcji obejmujących pracę z wierszem i prozą polską, kinem i malarstwem;
– uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej języka filmu, elementów budowy filmu i określania funkcji rekwizytu i muzyki,
– podniesienie jakości pracy nauczycieli języka polskiego w szkołach polskich;
– doskonalenie warsztatu pisania pracy interpretacyjnej  analiza porównawcza, esej interpretacyjny, rozprawka krytyczna;
– doskonalenie warsztatu językoznawcy.

Treści programowe:

poezja współczesna jako materiał dydaktyczny na lekcjach języka polskiego w klasach różnego typu; ćwiczenia interpretacyjne,
– strukturalne metody pracy z tekstem prozatorskim i poetyckim;
– gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego,
– metody aktywizujące i umożliwiające rzetelną analizę tekstu kultury  właściwy dobór metod do typu lekcji, zdolności i umiejętności uczniów;
– praca z filmem współczesnym oraz tekstem filozoficznym na lekcji języka polskiego;
– Jak budować aksjologiczny system pojęć na lekcji języka polskiego;
– kompozycja scenariusza jako materiału dydaktycznego;
– pułapki polskiej gramatyki, 
– Jak konstruować test sprawdzający umiejętności gramatyczne ucznia?

Formy i metody stosowane podczas warsztatów: metoda projektu, metoda kapeluszy myślowych de Bono,  hipoteza interpretacyjna, metoda strukturalnej analizy tekstu, metoda słów-kluczy, praca w grupach, twórcza dyskusja (burza mózgów).

Koszty za wyżywienie i zamieszkanie uczestników warsztatów (noclegi z 26 na 27 i z 27 na 28) ponoszą organizatorzy.

Prosimy o wysłanie potwierdzenia udziału w warsztatach oraz ankiety uczestnika (w załączniku) do 21 sierpnia w celu zarezerwowania noclegu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy: Winnicka Akademia Nieprzerywalnej Oświaty, Fundacja Wolność i Demokracja, Stowarzyszenie „Kresowiacy” w Winnicy, Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

.

Słowo Polskie, 19.08.16 r.