Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w badaniu

Zaproszenie do udziału w badaniu

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie – największa regionalna organizacja samorządów w Polsce, zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza obecnej kondycji organizacyjnej, obszarów działalności polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie oraz ich potrzeb w zakresie rozwoju współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Badanie jest elementem projektu pt. „Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt ma za zadanie podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych dotyczących zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich z partnerami z Polski.

Wyniki badania posłużą do opracowania raportu na temat kondycji polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie, ich potrzeb oraz uwarunkowań rozwoju ich współpracy z partnerami w Polsce. Raport przekazany zostanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych w Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie oraz organizacji pozarządowych w Polsce – Waszych potencjalnych partnerów.

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy uzupełnić i odesłać załączoną ankietę.

Ankiety (uzupełnione w języku polskim) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub fax-em pod nr: 0048 12 421 74 65 do dnia 15 czerwca 2015 r.

Wszelkich informacji na temat badania ankietowego udziela Pani Anna Rychły-Mierzwa (tel: 0048 12 421 74 65).

Z góry dziękujemy za pomoc w badaniu i odesłanie ankiety.

Z poważaniem,

Anna Rychły-Mierzwa
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
ul. Grodzka 15/2
31-006 Kraków
tel. 12 421 74 65
————————–
[email protected]
www.sgpm.krakow.pl