Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – 2020

Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – 2020

Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie informuje o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która corocznie odbywa się w winnickim oraz innych okręgach konsularnych na Ukrainie.

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest konkursem skierowanym do uczniów 11 klasy szkół średnich z nauczaniem języka polskiego oraz młodzieży polskich szkół sobotnich, jednak uczestniczą w niej również uczniowie 10 klasy. Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa w życiu społecznym, przyczyniając się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej i tożsamości kulturowej.

Zaleca się przeprowadzenie eliminacji szkolnych, tak zwany etap lokalny lub obwodowy, po którym uczestnicy przystąpią do II etapu okręgowego.

Zgłoszenia do udziału w II etapie należy przysyłać do 8 lutego br. (protokół) na e-maile: [email protected] oraz julia.kasz[email protected]

Podczas zawodów drugiego stopnia ich uczestnicy w części pisemnej przechodzą test potwierdzający średni poziom znajomości języka polskiego jako obcego oraz piszą rozprawkę, na temat, którego realizacja nie będzie wymagała odwoływania się do tekstów literackich z ustalonej wcześniej listy. Pozytywny wynik uzyskany z części pisemnej kwalifikuje do udziału w części ustnej, która obejmuje rozmowę o wybranych przez ucznia lekturach (dwóch lub trzech) oraz wskazanym przez niego pozaliterackim obszarze kultury polskiej (teatr, film, plastyka, architektura, obyczaje).

Tegoroczne eliminacje okręgowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbędą się w dn. 15-16 lutego 2020 r. w Chmielnickim.

Szczegółowe informacje o OLiJP, a także regulamin zawodów są dostępne na stronie: www.olijp.pl

Słowo Polskie za: KG RP w Winnicy, 31 stycznia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code