Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa w projekcie „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”!

Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa w projekcie „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”!

Źródło - www.umcs.pl

Będzie to kontynuacja realizowanego w 2014 r. projektu „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie”, w którym uczestniczyliście. Naszym Partnerem jest Związek Szlachty Polskiej z Żytomierza.

W ramach realizacji Szkoły zakładamy:

Sfinansowanie stworzenia lub modernizacji strony internetowej organizacji polonijnej uczestniczącej w projekcie
7-dniowe warsztaty w Polsce z zakresu umiejętności liderskich oraz realizacji projektów dotyczących polskiego dziedzictwa w społeczności lokalnej (maj/czerwiec 2015 r.)
7-dniowe szkolenie z zakresu zarządzania projektem oraz zdobywania funduszy na działalność organizacji (czerwiec/lipiec 2015 r.)
2-tygodniowe wakacyjne staże w organizacjach pozarządowych w Polsce
Realizację własnych pomysłów uczestników poprzez dofinansowanie stworzonych przez nich mini-projektów  (2 tysiące złotych na 1 projekt! Łącznie dofinansujemy aż 9 projektów)
Opiekę doświadczonych Mentorów z Polski podczas tworzenia i realizacji mini-projektów
Pomoc polonijnym organizacjom pozarządowym poprzez dostarczenie im materiałów wydawniczych (scenariusze zajęć, publikacje dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych na Ukrainie)

Udział w projekcie oraz poszczególnych działaniach jest oczywiście bezpłatny! Finansujemy wszelkie koszty uczestnictwa w projekcie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty realizacji mini-projektów.

Uczestnikami mogą zostać osoby które spełnią poniższe warunki:

są aktywne społecznie,
– są pracownikami, członkami lub wolontariuszami w polonijnych organizacjach działających na terenie obwodu Żytomierskiego na Ukrainie
– znają język polski przynajmniej w stopniu podstawowym
– wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres email [email protected]

Formularz może być wypełniony w języku polskim lub ukraińskim.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 18 uczestników.

W razie pytań piszcie na adres : [email protected] tel. +48 533 238 171

>>> Formularz zgłoszeniowy <<<

Anna Denysiewicz, 18.03.15 r.