Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zapomogi dla studentów polskiego pochodzenia

Zapomogi dla studentów polskiego pochodzenia

Fundacja Wileńszczyzna przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Senatem RP pomagają studentom polskiego pochodzenia z państw byłego ZSRS, którzy studiują w Polsce. Stypendium „Rozwiń Skrzydła” oraz Program im. Stanisława Grabskiego przeznaczone są na studia oraz na opłatę konferencji, szkoleń, kursów i praktyk.

Z pomocy Fundacji dotychczas skorzystało ponad 700 studentów. Dzięki dofinansowaniu stypendyści mogli nie tylko skończyć studia, ale również wziąć udział w dziesiątkach konferencji, szkoleń, kursów i praktyk o charakterze ekonomicznym.

Miesięczna wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej studenta i może wynieść nawet 1500 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje http://www.stypendium.eu/ oraz http://www.stypendium.org/

Słowo Polskie, 08.04.16 r.