Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Z wizytą do chrystusowców

Z wizytą do chrystusowców

Na przełomie maja i czerwca Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego Ryszard Głowacki przeprowadził wizytację placówek chrystusowców na Ukrainie.

Wizytacja rozpoczęła się od najbliżej położonej od granicy z Polską parafii Trójcy Przenajświętszej w Wołoczysku (obw. chmielnicki). Proboszczem tej parafii jest ks. Ryszard Karapuda, a pomaga mu ks. Władysław Lisik. Na terytorium parafii znajduje się 7 kościołów, w tym sześć filii, a mianowicie: drugi kościół św. Józefa w Wołoczysku, na wioskach: w Jachnowcach, Krywaczyńcach, Kaniówce, Tarnorudzie i Postuliwce. We wszystkich parafiach ks. Generał spotkał się z miejscową Polonią. Na szczególną uwagę zasługuje Tarnoruda, która w swoim czasie była sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Tarnorudzkiego. Głównym problemem wszystkich wsi jest przemieszczanie się młodego pokolenia do większych miast, przez co wioski pustoszeją. Za to starsze pokolenie mocno trzyma się Kościoła, tradycji i swoich korzeni. Często w domach rozmawia się tam po polsku.

Wizytacja w parafiach kamieniecko-podolskich miała miejsce 28-29 maja. Ksiądz Generał miał możliwość zapoznać się z działalnością Centrum Jana Pawła II przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim, w której proboszczem jest ks. Jerzy Molewski. Razem z nim duszpasterzuje ks. Wiktor Abelmazow. Przy parafii działa przedszkole katolickie, zaangażowanych jest wiele grup i ruchów modlitewnych, a także organizacje polonijne. Ks. proboszcz prowadzi dzieło rozbudowy kościoła parafialnego.

Proboszczem katedry kamieniecko-podolskiej od czasów, kiedy ją zwrócono Kościołowi jest chrystusowiec, ks. Roman Twaróg. Odwiedzając katedrę ks. Generał spotkał się z także ordynariuszem diecezji, bp. Leonem Dubrawskim i wręczył mu medal Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego za zasługi na rzecz Polonii i wspieranie pracy chrystusowców na Ukrainie. Popołudniu ks. Generał wizytował filialne parafie obsługiwane przez ks. Wiktora Abelmazowa: Słobidkę Humenecką i Słobidkę Rachniwecką. Drugi dzień w Kamieńcu upłynął pod znakiem dnia wspólnoty wszystkich chrystusowców pracujących na Ukrainie, którzy specjalnie na tę okazję zjechali się do Kamieńca. Podczas braterskiego spotkania ks. Generał wygłosił konferencję, w której zaznaczył, że po 25 latach pracy na Wschodzie nadchodzi czas na zmianę perspektywy duszpasterskiej. Wcześniej trzeba było budować kościoły z kamienia, dzisiaj należy więcej uwagi poświęcić budowaniu żywego Kościoła. Podkreślił również wagę jedności pomiędzy chrystusowcami i wyraził wdzięczność za ogrom pracy i poświęcenia. Przełożony Generalny z wielkim naciskiem podkreślał potrzebę modlitwy o powołania do Zgromadzenia.

Następny dzień uświadomił, jak wielkie odległości trzeba pokonać, by dotrzeć do innych współbraci. Trasa z Kamieńca Podolskiego przez Winnicę – kolebkę chrystusowców na Ukrainie – do Mikołajowa zajęła cały dzień. W niedzielę 31 maja Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii w par. Św. Józefa w Mikołajowie, której proboszczem jest ks. Aleksander Repin. Wspólnota parafialna szczyci się wspaniałą świątynią w centrum miasta, odbudowaną z wielkim oddaniem przez wszystkich chrystusowców poprzednio pracujących w tym portowym mieście, która swoim pięknem, nowymi ołtarzami w stylu neogotyckim, organami, wyposażeniem przyciąga coraz więcej ludzi do wiary.

Wokół kościoła skupia się także życie miejscowej Polonii. Parafia obsługuje także polską wieś Kisielówkę (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia) w której ks. Generał również odprawiał Mszę świętą i spotkał się z miejscową wspólnotą. Niedzielne popołudnie wypełniły spotkania z Polonią i grupami modlitewnymi w Mikołajowie.

W poniedziałek 1 czerwca Przełożony Generalny spotkał się w Odessie z miejscowym ordynariuszem, bp. Bronisławem Bernackim. Ks. bp dziękował za pracę chrystusowców na jego terenie, wspominając przy tym, jak wielki wkład wnieśli poprzednicy w rozwój życia Kościoła w obwodzie mikołajowskim. Z wielkim sentymentem hierarcha mówił o pracy księży w Krzywym Jeziorze (par. św. Ludwika, niegdyś obsługiwana przez chrystusowców). Ks. biskup z dumą pokazał ks. Generałowi wyremontowaną katedrę odeską i ugościł obiadem.

Wieczorem ks. Generał przybył do Żytomierza. W Żytomierzu od czterech lat funkcjonuje jedyna na Ukrainie Kapelania Polska, której duszpasterzem jest ks. Jarosław Giżycki. Kapelania ma swoją siedzibę przy parafii katedralnej św. Zofii. 2 czerwca zaplanowany został szereg spotkań ks. Generała, m. in. z żytomierskim bpem seniorem Janem Purwińskim, z byłym konsulem honorowym RP w Żytomierzu p. Jurijem Woderackim oraz z p. Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorią Laskowską Szczur. Ks. Generał nawiedził zabytkowy polski cmentarz, jedną z większych polskich nekropolii poza granicami ojczyzny, Centrum Polskie oraz przewodniczył uroczystej Mszy św. w żytomierskiej katedrze, w której miał możliwość spotkać się z miejscowymi Polakami. Z wielkim wzruszeniem Przełożony Generalny wysłuchał koncertu polskich chórów i spotkał się z miejscowymi księżmi.

W ostatnim dniu wizytacji generalnej 3 czerwca przełożony chrystusowców został przyjęty w Kijowie przez ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej ks. abp. Piotra Malczuka, który wyraził pragnienie, aby księża z Towarzystwa Chrystusowego kontynuowali pracę duszpasterską wśród Polaków i Polonii Żytomierszczyzny i Kijowszczyzny.
Podczas wizytacji ks. Generał odwiedził wszystkie parafie oprócz Doniecka, w którym z nową siłą rozgorzały działania wojenne. Ks. Mikołaj Pilecki – proboszcz par. św. Józefa w Doniecku przez cały czas towarzyszył ks. Generałowi, służąc swoim środkiem transportu.

Tego samego dnia w godzinach południowych Przełożony Generalny odleciał do Warszawy, żegnany na lotnisku w Kijowie-Boryspolu przez lokalnego przełożonego ks. Jarosława Giżyckiego i ks. Mikołaja Pileckiego.

Artykuł autorstwa ks. Jarosława Giżyckiego, ks. Mikołaja Pileckiego, udostępniony przez prezes ŻOZPU Wiktorię Laskowską-Szczur,  06.06.15 r., KZ