Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Z wiarą we wspólne możliwości

Z wiarą we wspólne możliwości

W dniach 21-28 października odbyła się wizyta studyjna dla nauczycieli historii, literatury i geografii z Ukrainy, organizowana przez Fundację „Wolność i Demokracja”.

Wizyta ta jest częścią nowego projektu edukacyjnego „Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie”. W projekcie wzięli udział nauczyciele z czterech miast – Winnicy, Żytomierza, Korostenia i Odessy, reprezentujące różne typy szkół na Ukrainie, zarówno prywatne i państwowe.

Realizacja projektu składała się z dwóch części – kulturalnej i edukacyjnej. W ciągu dwóch dni, nauczycielki z Ukrainy miały możliwość hospitować lekcje w warszawskich szkołach. Obserwując za procesem nauczania, one mogły ocenić nie tylko strukturę i sposób przeprowadzania tych lekcji, ale również i strukturę szkół i podziały na klasy.

Niezwykłym zaskoczeniem dla nauczycielek był podział procesu nauczania w Polsce na szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Ciekawym tematem do dyskusji został program szkolny, harmonogram zajęć, ocenianie osiągnięć ucznia. Goście z Ukrainy szybko znaleźli wspólny język z polskimi kolegami, ponieważ mają dużo wspólnego – stosują podobne metody nauczania, pracują w podobnych tematach, mają takie same cele w nauczaniu uczniów. Nauczycielki zostały podzielone na grupy przedmiotowe – historycy, geografowie i poloniści. Każda grupa odwiedzała lekcje ze swego przedmiotu (historia, geografia lub literatura), żeby przejąć doświadczenie swoich polskich kolegów, a potem na forum z udziałem wszystkich uczestników wizyty studyjnej dyskutować na temat nauczania na Ukrainie. Rozmawiano o tym, co dałoby się zmienić w procesie edukacyjnym, omawiano zalety polskiego systemu edukacyjnego oraz dzielono się wrażeniami od zwiedzanych lekcji.

Podczas wizyty, uczestnicy zwiedzili także liczne zabytki w Warszawie – Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Sródmieście, spacerowali na Placu Zamkowym, zobaczyli znane pomniki – warszawską Syrenkę i pomnik Zygmunta III Wazy. Mieli możliwość zobaczyć Bazylikę Archikatedralną, Kościół Św. Anny i Kościół Św. Marcina, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Barbakan i mury obronne.

Każda dzielnica i zakątek Warszawy przypomina o wydarzeniach historycznych na tej ziemi, różne pomniki chronią pamięć o powstańcach, wojnie, walce o niepodległość. Wzruszającą częścią naszego pobytu było odwiedzanie cmentarza prawosławnego w Warszawie. Mogliśmy złożyć hołd żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, walczącym o niepodległość Ukrainy i Polski w latach 1918-1920, a wspólna modlitwa i zapalone znicze, świadczyły o tym, że trzeba pamiętać swoją historię, o tym, że wspólnie możemy osiągnąć więcej.

Dziękujemy serdecznie Fundacji „Wolność i Demokracja”, naszym koordynatorom Robertowi Czeżywskiemu, Maciejowi Jastrzębskiemu oraz Lilii Luboniewicz za wspaniałą organizację, pomóc, opiekę oraz wiarę w nasze skromne możliwości.

Ania Szłapak, 07.11.16 r.