Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Z Białegostoku z nagrodami. Relacja z Finału konkursu „KRESY-2016”

Z Białegostoku z nagrodami. Relacja z Finału konkursu „KRESY-2016”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje sporo projektów, skierowanych do Polaków poza granicami kraju. Jeden z nich – to konkurs recytatorski „KRESY” imienia Adama Mickiewicza. Konkurs odbywa się w krajach byłego ZSRS oraz Europy Wschodniej. Biorą w nim udział Polacy w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzież i dorośli. Tysiące Polaków z dużych i małych miejscowości mają szansę wykazać się umiejętnościami językowymi, recytatorskimi i aktorskimi.

Na finał konkursu, który odbywa się w Białystoku, przyjeżdżają laureaci konkursów krajowych tylko ze starszej grupy wiekowej od 16 lat z takich państw jak: Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja, Ukraina, Estonia, Czechy, Grecja, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Rumunia, Bułgaria i in. Co roku te kraje ogółem reprezentują ponad 30 najlepszych recytatorów, konkurencja jest ogromna. Udział uczniów w tym konkursie już może stanowić powód do dumy.

Teraz świat przeżywa kolejną rewolucję technologiczną. W informatyzowanym społeczeństwie każdy posiadacz telefonu komórkowego staje się aktorem wśród otaczających go ludzi. Niewątpliwie my, młodzież, powinniśmy umieć przemawiać do grupy swoich rówieśników i osób starszych, wygłosić referat, zabrać głos na zebraniu. Teraz umiejętność dobrego zaprezentowania się, pomaga w staniu się osobą publiczną, i realizować w przyszłości ważne zadania społeczne. Udział w takich konkursach, jak „Kresy”, jest po prostu dobrą szkoły dla przyszłości.

Konkurs uczy odwagi wypowiadania się i to nie tylko ze sceny, pełnego opanowania głosu, mowy ciała, opanowania emocji i stresu jakim zawsze jest wystąpienie publiczne. Przed występem kształtowałam recytowanie wybranych przez siebie utworów (wiersz i prozę) najpierw od wewnątrz poprzez pełne zrozumienie, a następnie poprzez zaangażowanie emocjonalne i artystyczne. Natomiast sama moja recytacja stała się syntezą wzruszenia i formy, zrodzona przez czas w twórczej wyobraźni.

„KRESY” w szkole sobotniej przy naszym Stowarzyszeniu to „święto poezji” to „uroczystość związana z językiem polskim”, a stosunek do języka polskiego jest przejawem patriotyzmu. Jeżeli potrafimy doceniać naszą mowę ojczystą i dbamy o to, żeby ta mowa była poprawna, to znaczy, że jesteśmy patriotami. „KRESY” to popularyzacja; wspieranie i promowanie działalności i twórczości artystycznej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. Z całego serca dziękuję Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, Domu Polskiemu w Kijowie, promotorom kultury i języka polskiego na Ukrainie panią Teresie Dutkiewicz oraz Marii Siwko za wieloletnią opiekę nad konkursem „KRESY”.

Moje drugie miejsce w Finale tego konkursu jest dedykacją wszystkim ludziom na Ukrainie, którzy zajmują się pielęgnowaniem języka i kultury polskiej. Bóg Święty zapłać!

Żanna Loretta Białoszycka, II miejsce w finale konkursu „KRESY-2016”, Winnica, Stowarzyszenie „Świetlica Polska”, 18.12.16 r.