Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Żytomierzanie poznają Paderewskiego

Żytomierzanie poznają Paderewskiego

Woluntariusze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków organizowali pokaz wystawy „Ignacy Jan Paderewski i żytomierska ziemia” na otwartym powietrzu. Tak sposobem prezentowali mieszkańcom swojego miasta zdjęcia, dokumenty i mało znane fakty z życia swojego wybitnego rodaka.

Woluntariusze chętnie opowiadali zainteresowanym o tym, jaki wkład w rozwój światowej kultury wniósł związany z Żytomierzem Polak, łamiąc stereotypy, które pozostały jeszcze z czasów radzieckich.

Mało kto wie, że „mandat” na kierowanie Galicją Wschodnią polskiemu rządowi Paderewskiego nadała Rada Najwyższa państw zwycięzców w Pierwszej Wojnie Światowej na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 roku w obawie przed bolszewikami. – Rusini w chwili obecnej są w 80% skłonnymi do bolszewizmu, jedynie armia polska stanowi czynnik stabilny chroniący ten kraj przed rewolucją. Bolszewicy – mówił m.in. minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur Balfour – atakowali Galicję i osiągnęli sukcesy, a Sojusznicy – z drugiej strony – przeszkadzali akcji Polaków. Doprowadziło to do niekorzystnej sytuacji. Gdyby przyjęto rozwiązanie sprzyjające wojskowej akcji Polaków, trzeba znaleźć środki dla zabezpieczenia przyszłego statusu politycznego kraju. Dlatego też celem jego memorandum – mówił dalej Balfour – jest uwzględnienie pilnej konieczności trzymania z dala bolszewików oraz stwarzanie na przyszłość okazji do samostanowienia ludności rusińskiej... W ślad za tym postulowano, by wyrazić zgodę na przesunięcie wojsk polskich w Galicji Wschodniej aż po linię rzeki Zbrucz co nie przesądzałoby o przyszłym statucie kraju.

W postsowieckiej mentalności Ignacy Jan Paderewski wciąż jest przedstawiany, jako zaborca i „nieprzyjaciel” Ukraińców. Ale ten stereotyp już dawno nie ma prawo na istnienie. O przyjaźni i współpracy z Ukraińcami świadczą przyjazdy kompozytora i polityka do Żytomierza w latach 90. XIX w., przyjmowanie Ukraińców na naukę francuskiego przez jego siostrę Marię, która też mieszkała w tym mieście. Nie można także zapominać o wpływie na świadomość młodego Ignacego jego ojca – Jana Paderewskiego – powstańca styczniowego, który w 1863-64 latach wziął udział w zrywie niepodległościowym przeciwko rosyjskiej okupacji „Za waszą i naszą wolność”. W tym powstaniu na ziemi wołyńskiej i podolskiej u boku Polaków walczyli także Ukraińcy, odsiadując potem wyroki w kijowskiej kaponierze.

Dzięki akcjom, podobnym do tej, którą organizowali w Żytomierzu miejscowi Polacy, nadarza się szansa na poznanie prawdziwej historii swojej ojczyzny.

Słowo Polskie, zdjęcia ŻOZPU, 30.06.15 r.

{morfeo 885}

{youtube}{/youtube}