Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Żytomierscy katolicy apelują do władz o zwrot mienia religijnego

Żytomierscy katolicy apelują do władz o zwrot mienia religijnego

Na początku XX wieku przy żytomierskiej katedrze rzymskokatolickiej Św. Zofii, dzięki staraniom łuckiego wicedziekana księdza Feliksa Sznarbachowskiego, została wybudowana plebania.

Mieszkali w niej kapłani, którzy pracowali w okolicznych parafiach i szkołach oraz księża emeryci. Na plebanii mieściła się także sala spotkań dla duchowieństwa oraz diecezjalne muzeum.

W 1919 roku bolszewicy odebrali budynek Kościołowi rzymskokatolickiemu. Do dziś władze nie zwrócili budynek prawowitym właścicielom.  Urządzono w nim Obwodowe Muzeum Krajoznawcze.

W dniu 16 lutego podczas posiedzenia członków komisji Żytomierskiej Rady Obwodowej ds. humanitarnych, rozpatrywano sprawę zwrotu budynku dla parafii katolickiej. Komisja profilowa pochyliła się nad wnioskiem z kurii diecezji kijowsko-żytomierskiej dot. zwrotu pomieszczenia „Żytomierskiego muzeum krajobrazów”, które obecnie jest pod opieką Administracji Obwodowej.

Przedstawiciel kurii poinformował, że plebania została zbudowana na początku XX wieku kosztem wiernych Kościoła rzymskokatolickiego dla potrzeb własnych. Dlatego Kościół ma prawo zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem na zwrot tego pomieszczenia.

Przedstawiciel Kultury Obwodowej Administracji Państwowej powiadomił, że nie widzi przyczyn dla „darmowego” przekazania budynku z powrotem katolikom, widząc rozwiązanie problemu w nadaniu placówce muzealnej innego równowartościowego pomieszczenia. A także, ze względu na to, że budynek jest obiektem dziedzictwa kulturowego, decyzja o jego przekazaniu może być podjęta z warunkiem uzgodnienia z centralnym organem władzy wykonawczej, zgodnie z polityką państwową w dziedzinie kultury i sztuki.

W czasie rozmów, deputowani zaproponowali bardziej szczegółowo zapoznać się z tym pytaniem za udziałem przedstawicieli władz miejscowych i obwodowych, przedstawicieli muzeum, Kościoła i przyjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

Walentyna Jusupowa. Zdjęcia: www.zhitomir.info, 20.02.17 r.