Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Żytomierscy agroekolodzy podejmą współpracę z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Millenium”

Żytomierscy agroekolodzy podejmą współpracę z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Millenium”

Źródło: ua.igotoworld.comŻytomierski Narodowy Agroekologiczny Uniwersytet (ŻNAU) w ciągu ostatnich lat nawiązuje aktywną współpracę nie tylko z uczelniami i przedsiębiorstwami na Ukrainie, ale także z placówkami po jej granicami.

Obecnie ta uczelnia prowadzi wspólną działalność z naukowcami z ponad 50 uczelni, fundacji, i instytucji badawczych z 19 krajów świata, m. in.: Szwajcarii, Norwegii, Bułgarii, Francji, Izraelu, Italii, Gruzji, Niemców, Litwy, Łotwy, Polski, Japonii, Uzbekistanu oraz Białorusi.

Rektor Gnieźnieńskie Szkoły Wyższej „Milenium” dr Hubert Paluch, kierując się aktualnością procesu eurointegracji i zasadami wzmocnienia kontaktów pomiędzy uczelniami Ukrainy i Polski, zaproponował współpracę partnerską władzom Żytomierskiego Narodowego Agroekologicznego Uniwersytetu.

„Współpraca w kierunku oświaty i nauki, a także wymiana doświadczeniami, tradycjami, wymiana studencka, będzie bardzo korzystna zarówno dla naszej czelni jak i dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej” – powiedział rektor ŻNAU Oleg Skydan.

W najbliższym czasie będą zorganizowane dodatkowe spotkania w celu omówienia kierunków współpracy, wymiany doświadczeniami i przygotowania do podpisania Umowy partnerskiej o współpracy.

W 2016 roku Żytomierski Narodowy Agroekologiczny Uniwersytet jako partner zwyciężył w projekcie „LaScalA” (Międzynarodowy Centrum Kompetencji w Szerokiej Skale Gospodarstwa Wiejskiego). Ten projekt skierowany jest na edukację w dziedzinie organizacyjnych i etycznych aspektów w szerokiej skali gospodarstwa wiejskiego, a także instytucjonalnych ograniczeń, jakie wspierają istnienie dużych przedsiębiorstw gospodarstwa wiejskiego. Wśród uczestników projektu – Praski Uniwersytet Agrotechniczny (Czechy); Międzynarodowy Instytut Socjologiczny (Niderlandy); Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (Niemcy); Szkoła gospodarstwa wiejskiego Uniwersytetu Buenos-Aires (Argentyna); Uniwersytet Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie (Rumunia); Uniwersytet Missouri (USA); Żytomierski Narodowy agroekologiczny Uniwersytet (Ukraina); Ukraiński Klub biznesu agrarnego (Ukraina) oraz kazachstańskie Centrum Badań.

W latach 2016-2019 ŻNAU jest uczestnikiem projektu oświatowego „Polityka agrarna UE” w ramach programu Erasmus+, który ma na celu sprzyjać nawiązaniu kontaktów w kierunku międzynarodowej współpracy pomiędzy wykładowcami, studentami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych.

Już kilka lat z rzędu, studenci uczelni odbywają letnie praktyki zawodowe na przedsiębiorstwach w Niemczech, USA, Szwecji, Szwajcarii, Polski i Danii. W 2016 roku w pomieszczeniu uczelni otwarto Azerbejdżańsko-Ukraińskie Centrum Kulturalne.

Walentyna Jusupowa, 25.01.17 r.