Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » XXVIII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka w Iwano-Frankiwsku z Andrzejem Grabowskim

XXVIII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka w Iwano-Frankiwsku z Andrzejem Grabowskim

W dniach 28-29 września 2018 r. w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) i Kołomyi odbędzie się XXVIII Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka pt. „Poeci jak ptaki: 100 wierszy na 100-lecie”.

Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka to festiwal poezji, muzyki, sztuki i literatury, który łączy poetów, muzyków, malarzy, wielbicieli słowa i sztuki z wielu krajów świata. W różne czasy uczestniczyli w Jesieni Literackiej poeci z USA, Australii, Włoch, Węgier, Rosji, Ukrainy, Francji, Iraku, Słowacji, Polski, Niemiec i Litwy.

Zasadniczy cel festiwalu – dotrzeć z żywym słowem do dzieci, młodzieży, ale też osób, wielbiących poezje, mieszkających w małych miejscowościach w Polsce i na Ukrainie, zapoznać ich z poetami, dać możliwość rozmawiać, obcować, słuchać, motywować do tworzenia piękniejszej strony świata. Hasłem Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej jest „budujmy mosty, a nie barykady”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach. Wstęp wolny!

Zobacz PROGRAM.

Dyrektor Festiwalu: Kawaler Orderu Uśmiechu Andrzej Grabowski.
Organizator: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
Wsparcie: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Partnerzy medialni: Kurier Galicyjski, Telewizja RAI

28-29 вересня 2018 р. в Івано-Франківську та Коломиї відбудеться XXVIII Міжнародна Галіцийська Літературна Осінь під назвою „Поети, як птахи: 100 віршів у 100-річчя”.

Міжнародна Галіцийська Літературна Осінь – це фестиваль поезії, музики, мистецтва літератури, який об’єднує поетів, музикантів, художників, шанувальників слова і мистецтва з багатьох країн світу. В різні роки у літературній осені брали участь поети зі США, Австралії, Італії, Угорщини, Росії, України, Франції, Іраку, Словаччини, Польщі, Німеччини і Литви.

Головна ідея фестивалю – дійти з живим словом до дітей, молоді, а також усіх, шанувальників поезії, літератури, які проживають у невеликих місцевостях Польщі і України, познайомити їх з авторами, дати можливість розмовляти, спілкуватися, слухати, спонукати творити найгарнішу сторону світу. Гасло Міжнародної Галіцийської Літературної Осені звучить так: „будуймо мости, а не барикади”.

Запрошуємо до участі в організованих подіях. Вхід вільний!

Ознайомся з ПРОГРАМОЮ заходу.

Директор фестивалю: Кавалер Ордену Усмішки Анджей Ґрабовскі.
Організатор: Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську.
За підтримки: Генерального Консульства Республіки Польща у Львові.
Медіа-партнери: Kurier Galicyjski, ТРК РАІ.

Słowo Polskie na podstawie informacji Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, 26.09.19 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code