Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » XXVI Wschodnia Szkoła Letnia Uniwersytetu Warszawskiego 2016

XXVI Wschodnia Szkoła Letnia Uniwersytetu Warszawskiego 2016

W okresie 1-21 lipca 2016 r. członek Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu, asystent katedry psychologii socjalnej i praktycznej, Oksana Szmygliuk wzięła udział w XXVI Wschodniej Szkoły Letniej 2016.

Wschodnia Szkoła Letnia działa przy Warszawskim Uniwersytecie już od 26 lat. Każdego roku młodzi naukowcy z krajów postsowieckich mają możliwość uczestniczyć w tym projekcie. W roku 2016 udział w XXVI Wschodniej Szkoły Letniej 2016 wzięli przedstawicieli z trzech krajów: Ukrainy (15 osób), Białorusi (4 osoby) oraz Azerbejdżanu (2 osoby).

Szkoła ma na celu umożliwienie młodym badaczom poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich.
W dniu 1 lipca odbyło się uroczyste otwarcie XXVI Wschodniej Szkoły Letniej UW. Podczas inauguracji wykład „East European Mnemonic Wars: the Politics of Historical Memory Versus Historical Policy” wygłosił Prof. Jan Kubik (University College London). Wspomniał o 610 absolwentach z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z Azji Środkowej i Kaukazu, którzy wzięli udział w poprzednich edycjach projektu.

Program Szkoły Letniej można podzielić na dwie części: edukacyjną i kulturalną. Program edukacyjny składał się z lekcji, warsztatów, pracy w archiwum i bibliotece Warszawskiej oraz udziału w Międzynarodowej Konferencji „Warsaw

East Europen Conference 2016 Belavezha”. Program kulturalny przewidywał wycieczki po Warszawie, Krakowie, poznanie kultury i historii Polski, zwiedzanie muzeum i pamiątek historycznych.

Uczestnicy Szkoły brali udział w lekcjach i dyskusjach, moderowanych przez znanych współczesnych naukowców: Prof. Jan Kubik (University College London); Prof. Zbigniew Kruszewski (University of Texas); Prof. Andrzej Sulima Kaminski (Georgetown University); Prof. George Liber (The University of Alabama); Prof. Hubert Laszkiewicz (Katolicki Universitet Lubelski); Prof. Maria Jolanta Flis (Universitet Jagiellonski); Prof. Leszek Zasztowt (Universitet Warszawski), Prof. Lech Mroz (Universitet Warszawski).

Program Szkoły Letniej przewidywał wygłoszenie referatu przez uczestników (część pracy naukowej czy fragmentu aktualnych badań) z zakresu własnych zainteresowań naukowych oraz usłyszeć refleksję dot. swoich wystąpień jak swoich kolegów, tak i znanych profesorów takich jak: Prof. Zbigniewa Kruszewskiego (University of Texas), Prof. Jane Curry (Santa Clara University), Prof. Leszka Szarugi (Universitet Warszawski).

W ramach programu uczestnicy Szkoły wzięli udzial w Międzynarodowej Konferencji Warsaw East Europen Conference 2016 Belavezha (18-21 lipca), organizowanej przez Studium Europy Wschodniej z udziałem Marka Ziółkowskiego vice-ministra in the Ministry of Foreign Affairs of Poland, Leonida Krawczuka (prezydenta Ukrainy 1991-1994), Stanislawa Szuszkiewicza (działacza z Białorusi), Gennadija Burbulisa, Mikheila Saakashvili (gubernatora Odeskiej Państwowej Administracji Obwodowej), Vladislava Inozemtseva, Viktora Yushchenko (prezydent Ukrainy 2005-2010), Leonida Zlotnikova i innych.

Program kulturalny przewidywał poznanie Warszawy, kultury i historii Polski, zwiedzanie zabytków historycznych (podróż szlakiem powstania styczniowego: Muzeum Wojska Polskiego, Krzyż Traugutta, Cytadela, Powązki, Kwatera 1863; zwiedzanie Muzeum Narodowego, Muzeum Warszawy; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN); spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Warszawy p. Jarosławem Jóźwiakiem oraz wycieczkę do Krakowa.
Udział w Szkole Letniej, to nowe doświadczenie, polegające na innym niż na Ukrainie, sposobie organizacji i podejścia do organizacji procesu edukacyjnego.

Oksana Szmygliuk, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 31.07.16 r.