Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » XV jubileuszowe Dni Kultury Polskiej w Barze

XV jubileuszowe Dni Kultury Polskiej w Barze

W ostatnich dniach wiosny w mieście Bar odbyły się XV jubileuszowe Dni Kultury Polskiej. Tak jak w poprzednich latach do Baru przybyły zespoły artystyczne z polskich miast partnerskich oraz z Ukrainy. Ze strony polskiej były to: Chór Kameralny „Portamento” ze Starachowic, Zespół Pieśni i tańca „Powiśle” z Kwidzyna oraz Orkiestra Smyczkowa Państwowej Szkoły Muzycznej Ii II stopnia im. .Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, której towarzyszyli soliści.

Ze strony ukraińskiej w koncercie wystąpiły zespoły „Srebrne Głosy” i „Ażur”z Winnicy oraz zespół: „Kwiat na Kamieniu” z Kamieńca Podolskiego. Swój program zaprezentowały także: Zespół Wokalny „Poleskie Sokoły” z Żytomierza i Zespół Taneczny „Kwiat Bukowiny” z Czerniowiec.

Koncert finałowy poprzedziło tradycyjnie ognisko integracyjne,które prowadziła nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr.2  i w Domu Polskim, pani Maria Cyciurska. Na ognisku młodzież polska i ukraińska miała okazję poznać się wzajemnie  oraz wymienić doświadczenia.

Jak zwykle najważniejszym punktem programu obchodów Dni Kultury Polskiej w Barze był koncert, który otworzyła pani Małgorzata Miedwiediewa – dyrektor Domu Polskiego w Barze. Jako pierwsza wystąpiła fenomenalna Orkiestra Smyczkowa z Rybnika. Barska publiczność miała okazję usłyszeć m. in. utwory Wieniawskiego, Góreckiego, Szopena oraz kompozycje inspirowane lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Dalsza część koncertu została zdominowana przez występy zespołów folklorystycznych i estradowych z Polski i Ukrainy. Wszystkie formacje artystyczne były gorąco oklaskiwane przez zachwyconych widzów.

Na zakończenie głos zabrała pani Helena Czerniak – prezes Barskiego Rejonowego Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. Konfederatów Barskich, która podziękowała zespołom za wspaniały, pełen profesjonalizmu  program zaprezentowany na tym swoistym festiwalu polskiej kultury. Wyraziła również nadzieję na dalszą współpracę na rzecz integracji różnych środowisk poprzez taniec, muzykę i śpiew życząc formacjom artystycznym wielu udanych realizacji twórczych i satysfakcji z prowadzonej działalności. Ponad to głos zabrały panie: Aniela Melnik – Wiceprzewodnicząca Administracji Rejonowej oraz pani Alicja Ratyńska – Zastępca Kierownika do spraw Religii i Mniejszości Narodowych Administracji Obwodowej a zarazem prezes Winnickiego Kulturalno – Oświatowego Związku Polaków.

Tegoroczne spotkanie cechowała miła atmosfera i wyjątkowe poczucie realizacji wspólnego celu.

Małgorzata Michalska, nauczyciel języka polskiego z ramienia ORPEG przy Barskim RKOSP im. Konfederatów Barskich, 06.06.16 r.