Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Wspólne dziedzictwo. Festiwal „Podolska Rodzina” odbył się w Chmielnickim

Wspólne dziedzictwo. Festiwal „Podolska Rodzina” odbył się w Chmielnickim

Przedstawiciele kilkunastu społecznych organizacji Chmielnicczyzny, zrzeszających przedstawicieli różnych mniejszości narodowych, zaprezentowali swój dorobek artystyczny w ramach festiwalu „Podolska Rodzina”, który odbył się 16 kwietnia na sali Naukowo-Metodycznego Centrum Kultury oraz Sztuki.

Chmielnicczyzna od dawna była krajem polietnicznym, w którym w ciągu kilkuset lat utworzyło się unikatowe środowisko kulturalne, gdzie przeplatają się osiągnięcia, rozum i dusza tych narodowości, które zamieszkują tą jednostkę administracyjną na Ukrainie, a jest ich około 105.

W holu centrum każda organizacja oraz obwodowe twórcze i muzealne instytucje zorganizowały tematyczne wystawy. Narodowe kuchnie zostały zaprezentowane przez prawie wszystkie narodowości, obwodu a etnografowie pokazali odzież każdego oddzielnego etnosu, który mieszka na Podolu a także zabytkowe przedmioty codziennego użytku.

Na początku festynu słowo powitalne do uczestników oraz gości skierowała przedstawicielka Obwodowej Administracji – Lilia Biernacka.

– Międzyetniczne stosunki są ważną częścią społeczno-politycznego rozwoju państwa. Dzisiejsza polityka narodowościowa Ukrainy odzwierciedla proces kształtowania się nowego społeczeństwa. Środowisko wewnętrzne, które powstaje w wspólnotach narodowościowych, w swoją kolej wpływa na politykę państwa, sytuację w regionach a także – na najważniejsze wymiary społeczno-politycznej stabilności.
Dla normalnego współistnienia różnych narodów w jednym państwie organy ustawodawcze uchwalili szereg ustaw, gwarantujących ukraińskim obywatelom, niezależnie od ich narodowości czy wyznania równe polityczne, socjalne, ekonomiczne i kulturalne prawa i swobody, wspierają rozwój tożsamości narodowej.
Już od momentu odzyskania przez Ukrainę niepodległości, aktywizował się proces tworzenia społecznych organizacji, zrzeszających osoby różnych narodowości, odrodzenie kultury ich przodków i rozwój edukacji. Dziedzictwo każdego narodu wspólnie z innymi wzbogacają kulturę całej Ukrainy, zakładając podstawy dla międzynarodowościowej jedności oraz współpracy.
Państwo ukraińskie ma znaczne osiągnięcia w realizacji polityki odnośnie mniejszości narodowych, tworząc jednakowe warunki dla rozwoju i aktywnego udziału w politycznym, gospodarczym oraz duchownym życiu przedstawicieliom wszystkich narodowości, którzy razem z Ukraińcami tworzą jedyne społeczeństwo i kształtują przyszłość państwa.
Na Chmielnicczyźnie została utworzona specjalna Rada Społeczna przy Administracji Obwodowej, która opiekuje się narodowymi organizacjami społecznymi. Święto „Podolska Rodzina” jest rezultatem ich wspólnej pracy.
Można mieć pewność, że i Polacy, i Ukraińcy, i Żydzi, i Białorusini a także inni, będą nadal zbierać się w wielkim kręgu przyjaciół na święcie „Podolska Rodzina”, poznawać nawzajem kulturę, historię oraz tradycje swoich narodów.

Przywitała obecnych także i kierownik nowego wydziału religii i mniejszości narodowych przy obwodowej administracji Trynowa Irena.

– Kultura regionu Podola tworzyła się bezpośrednio pod wpływem całokształtu kulturalnego i religijnego dziedzictwa różnych narodów. Na Chmielnicczyźnie rośnie ilość społecznych organizacji, rozwiązywane są problemy w nauce języka oraz kultury ich przodków. Przeprowadzony oraz nadal przeprowadzany jest szereg przedsięwzięć, skierowanych na gwarantowaną przez konstytucję realizację politycznych, socjalnych, gospodarczych oraz kulturalnych praw i swobód, rozwoju tożsamości narodowej oraz realizacji wszystkich dzieł etnosów Ukrainy.
Podczas ostatnich lat prowadzone są prace badawcze, poświęcone osobliwościom zamieszkania na Podolu rożnych narodów.
Organizacje narodowe aktywizowały swoją działalność. Wspólnie z obwodowym naukowo-metodycznym centrum kultury i sztuki, radą inicjatyw kulturalnych, która działa przy nim, odbywają się poetyckie, muzyczne, teatralizowane imprezy, poświęcone świętom patriotycznym, wybitnym przedstawicielom tych czy innych narodowości oraz szereg innych przedsięwzięć, skierowanych na odrodzenie ludowych tradycji oraz zwyczajów.
Władze wspierają inicjatywy narodowych organizacji w przeprowadzeniu dni kultury, akcji skierowanych na harmonijny rozwój kultur mniejszości narodowych…

Następnie aktywiści oraz prezesi narodowych organizacji społecznych zostali uhonorowani specjalnymi odznaczeniami za ich wniosek w rozwój kultury małych narodów Podola.

Po części oficjalnej na scenie wystąpili zespoły artystyczne – mali Węgrzy z Chmielnickiej Szkoły nr 1, „Polskie Skarby” z Greczan, zespół, działający przy polskiej organizacji społecznej w Wołoczysku.

Prezes chmielnickiego Obwodowego Związku Polaków, Franciszek Miciński, przedstawił publiczności niedawno wydany z inicjatywy Winnickiego KG RP album o polskich nekropoliach na Podolu „Mogiłę dziada-pradziada ocal od zapomnienia”.

Imprezy, podobne do chmielnickiego festiwalu „Podolska Rodzina”, odbywają się także w innych miastach regionu. W Winnicy 27 kwietnia zaplanowany jest festiwal „Podolskie Barwy”, też z udziałem przedstawicieli różnych narodowości.

FM

Zdjęcia z festiwalu

{morfeo 298}

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code