Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Wspólna litewsko-polsko-ukraińska brygada ma własnego patrona

Wspólna litewsko-polsko-ukraińska brygada ma własnego patrona

Decyzja, aby patronem LITPOLUKRBRIG został Hetman wielki litewski Książę Konstanty Ostrogski została podjęta w czasie VIII posiedzenia Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 27-28 marca.

W czasie posiedzenia przewodniczący grupy ds. współpracy społecznej i kulturalnej Zgromadzenia, polski senator Małgorzata Kopiczko powiedziała, że członkowie komisji z trzech państw podjęli tę decyzję jednogłośnie. Wynika z niej, że uroczystości, związane z nadaniem brygadzie imienia księcia Ostrogskiego z wręczeniem sztandaru pojednania mogą się odbyć w Lublinie w przeciągu bieżącego roku.

„Zgromadzenie chętnie postrzega fakt osiągnięcia ostatecznej gotowości operacyjnej litewsko-ukraińsko-polskiej brygady i wyraża zadowolone z powodu przyjęcia za jego patrona księcia Konstantego Ostrogskiego a także pomysł nadania brygadzie odpowiedniego sztandaru” – zaznaczono w stosownym dokumencie zgromadzenia.

Igor Gałuszczak, Lwów, opracowanie tekstu Irena Rudnicka, 31.03.17 r.