Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » WOK ma nowego Konsula Generalnego

WOK ma nowego Konsula Generalnego

18 sierpnia nowy Konsul Generalny Tomasz Olejniczak spotkał się z prezesami organizacji polskich obwodu winnickiego. To pierwsze podobne publiczne spotkanie nowego kierownika winnickiego okręgu konsularnego (WOK) po zakończeniu misji dyplomatycznej Krzysztofa Świderka. Podobne zebrania mają odbyć się także w obwodach żytomierskim, chmielnickim oraz czerniowieckim.

Na spotkanie z konsulem Olejniczakiem do Winnicy przybyło około 15 liderów mniejszości polskiej z terenów byłej Bracławszczyzny. Obwód winnicki reprezentowali Polacy z Mohylewa Podolskiego, Żmerynki, Baru, Krzyżopola, Koziatynia, Winnicy i innych miejscowości.

Konsul Generalny obiecał prezesom organizacji polskich poparcie dla wszystkich ich inicjatyw z własnej strony oraz całego polskiego MSZ, zapowiedział usprawnienie pracy placówki w zakresie przyjmowania wniosków wizowych i osób na Kartę Polaka.

Obecnie w naszym KG odbywa się proces rotacji. Konsulowie zmieniają się, przez co w chwili obecnej chwilowo borykamy się z brakiem kadry – tłumaczył Tomasz Olejniczak. Nowy Konsul Generalny poprosił liderów polskiej mniejszości, by jednoczyli się w poczynaniach, wspólnych dla wszystkich Polaków w WOK. Podkreślił, że bardzo ważne miejsce w działalności polskich organizacji społecznych ma zajmować nauka języka polskiego i opieka nad polskim dziedzictwem kulturowym i starymi polskimi nekropoliami.

Po wystąpieniu Tomasza Olejniczaka głos zabrał konsul Krzysztof Rosiński. Wyjaśnił niektóre aspekty, związane z przyjmowaniem osób na Kartę Polaka. Poprosił, by nie traktowano spotkanie z konsulem w tym celu, jako „egzamin”, lecz – jako rozmowę, która ma na celu potwierdzenie polskiego pochodzenia petenta i jego podstawowej wiedzy na temat kraju przodków oraz znajomości języka polskiego. Pochwalił Polaków z WOK za dobre wyniki podczas testów na egzaminach na studia w Polsce ze stypendium polskiego rządu.

Pod koniec części oficjalnej spotkania Konsula Generalnego KG RP w Winnicy z prezesami organizacji polskich, z podolskimi Polakami pożegnała się konsul Edyta Niedźwiedzka i konsul Sylwester Rudy. Oni wyrazili nadzieję, że ich następcy poradzą sobie z licznymi obowiązkami, które przejmą po pięciu latach pracy obydwu kończących swoją misję konsulów. – Świat jest mały, możliwie jeszcze się gdzieś spotkamy – podsumowali z uśmiechem swoje słowa.

Następnie przy lampce wina i kawie z ciastkiem odbyła się nieformalna część spotkania. Nowy Konsul Generalny porozmawiał osobiście z każdym prezesem organizacji polskich z obwodu winnickiego. Poprosił wszystkie polskie media, działające w winnickim okręgu konsularnym o patronat medialny dla inicjatyw KG RP.

Spotkanie nowego kierownika z podolskimi Polakami, trwające ponad 1,5 godziny, dobiegło końca. Tomasz Olejniczak sprawił wrażenie człowieka, który jest gotów podjąć się wyzwania opieki nad polską mniejszością, mieszkającą w czterech obwodach na Ukrainie oraz polskim dziedzictwem kulturowym i historycznym na terenach Podola, Bukowiny i dawnego Wołynia. Życzymy mu powodzenia i owocnej współpracy ze wszystkimi miejscowymi Polakami oraz lokalnymi władzami.

Słowo Polskie, 19.08.15 r.