Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Wizyty, warsztaty i kursy certyfikacyjne w Polsce!

Wizyty, warsztaty i kursy certyfikacyjne w Polsce!

Źródło: ikepolska.plZaproszenie do udziału w kilku najbliższych wydarzeniach skierowanych na wspieranie nauczyciela przedmiotów ojczystych, jego kompetencji i warsztatu zawodowego, a także doskonalenia języka polskiego.

Wizyta studyjna do Warszawy w dniach 15-19.10.2016 r.

Do udziału w wizycie zapraszamy 30 osobową grupę nauczycieli języka polskiego,

W ramach wizyty każdy uczestnik znajdzie się pod opieką merytoryczną nauczyciela polskiego z szkoły polskiej. Polski mentor będzie służył pomocą (konsultacje mailowe, na skype) również po zakończeniu wizyty studyjnej. Wizyta studyjna przewiduje również wymianę doświadczeń w polskich placówkach oświatowych.

>>>> Ankieta zgłoszeniowa na wizytę studyjną <<<<


Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ojczystych połączone z Biesiadą Polonistyczną zorganizowana przez Uniwersytet Lwowski (Katedra Polonistyki)

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ojczystych na warsztaty polonistyczne poszerzone o informacje na temat współczesnym metod aktywizacyjnych w nauczaniu przedmiotu ( szczegóły na stronie:

http://wid.org.pl/zapraszamy-na-i-biesiade-polonistyczna/

zapraszamy do udziału nie tylko nauczycieli z lwowskiego obwodu

>>>> Ankieta zgłoszeniowa na warsztaty metodyczne <<<<


Kurs certyfikacyjny dla nauczycieli ( szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu certyfikacyjnego z możliwością zdania egzaminu)

Kraków 11-20.11.2016 r.

Finansujemy koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania i wartość certyfikatu.

>>>> Ankieta zgłoszeniowa na Kurs certyfikacyjny <<<<


Słowo Polskie na podstawie informacji WiD, 05.10.16 r.