Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Święto polskości na Bukowinie

Święto polskości na Bukowinie

Stara Huta. Przekazanie miejscowej szkole popiersia PaderewskiegoKonsulat Generalny RP w Winnicy od jesieni 2013 oprócz obwodów winnickiego, żytomierskiego i wołyńskiego, opiekuje się również obwodem czerniowieckim. W 2015 roku przynależenia Bukowiny do okręgu winnickiego, konsulat przygotował dla tego regionu prawdziwe święto polskości na Ukrainie.

W dniach 22-24 kwietnia 2015 roku na Bukowinie północnej odbyły się obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Uroczystości uświetnili swoją obecnością ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin wraz z Hanną Litwin, którzy przebywali tam z oficjalną wizytą w obwodzie czerniowieckim oraz przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego z Winnicy.

Święto polskiej diaspory rozpoczął uroczysty koncert w filharmonii czerniowieckiej. Na występy do stolicy Bukowiny zaproszono Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W uroczystym otwarciu przemawiał ambasador Henryk Litwin: – Polska społeczność zapisała się złotymi zgłoskami w historii wieloetnicznych Czerniowiec i Bukowiny i cieszę się, że w dalszym ciągu Polacy są ważną częścią bukowińskiej społeczności. Pamiętamy, że Ukraina znalazła się w trudnej sytuacji. Polska wspiera Ukrainę i będzie ją wspierać dalej. Będzie wspierać waszą walkę o niezależność i będzie wspierać wasze prawo do wyboru drogi rozwoju – Ambasador przypomniał, że po raz pierwszy był na Bukowinie w 1991 roku, gdy odradzało się środowisko polskie. W tym czasie pełnił funkcję Kierownika Agencji Konsularnej RP we Lwowie a od 1993 roku był tam pierwszym konsulem Polski.

W imieniu Polaków Bukowiny zebranych przywitał i poprowadził koncert, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Mickiewicza, Władysław Strutyński. W trakcie uroczystego koncertu konsul generalny Krzysztof Świderek i wicekonsul Edyta Niedźwiecka wręczyli Karty Polaka. Publiczności filharmonii przyjęła entuzjastycznie zaprezentowane tam polskie tańce narodowe i ludowe. Szczególnie oklaskiwano trudne elementy męskiej choreografii w tańcach ludowych.

Drugi dzień święta Polaków przeznaczono na wizyty w polskich miejscowościach Bukowiny ukraińskiej. Rano polska delegacja w Storożyńcu spotkała się z Jarosławem Bartoszem, przewodniczącym rejonowej administracji państwowej. Złożono kwiaty pod krzyżem ku czci powstania 1863 roku, znajdującym się koło kościoła pw. św Anny. Jest to prawdopodobnie pierwsze upamiętnienie Powstania Styczniowego na świecie.

Kolejnym odwiedzonym miejscem była polska wieś Piotrowce Dolne. Na miejscu odbył się koncert zespołu folklorystycznego Wianeczek, który niezmiennie od 25 lat przewodniczy Maria Malicka. W Storożyńcu ambasador Henryk Litwin złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie delegacja pojechała do Nowej Huty, gdzie odwiedziła szkołę podstawową, w której 80% stanowią polskie dzieci. Ambasadora i konsula RP przywitał występ wychowanków ze specjalnie przygotowaną na tę okoliczność piosenką. Piosenkę napisała Regina Kałuska, dr szkoły podstawowej w Starej Hucie i kierownik zespołu folklorystycznego Dolinianka.

W Storożyńcu odbył się koncert, na którym m. in. występował Zespół Tańca Ludowego UMCS. W trakcie koncertu ambasador wręczył Marii Malickiej, kierownikowi artystycznemu zespołu folklorystycznego z Piotrowiec Dolnych srebrny numizmat Arrasy Wawelskie: Szczęśliwość Rajska. W ten sposób uhonorowano 25-lecie tego zespołu.

Ambasador Henryk Litwin w części oficjalnej powiedział zebranym w Sali koncertowej: Chociaż my Polacy w wielu wypadkach żyjemy rozproszeni w niewielkich grupach pomiędzy innymi narodami, to tak naprawdę ta Polonia i ci Polacy to jest wielka siła, to jest dziesięć milionów. To jest olbrzymie lobby, które wpływa na losy całego świata. Konsul Generalny Krzysztof Świderek i Edyta Niedźwiedzka wręczyli mieszkańcom Storożyńca Karty Polaka. Najmłodszą osobą była dwuletnia Karina.

Dzień zakończono odwiedzinami w Pance, kolejne wsi, gdzie mieszkają bukowińscy Polacy. Delegacja odwiedziła Dom Polski i kościół rzymsko-katolicki. Wieczór zakończono uroczystą kolacją.

Trzeciego dnia polska delegacja odwiedziła pomnik legionistów na cmentarzu w Rarańczy (obecnie Ridkiwci). W czasie tej podróży ustalono miejsce, w którym stanie pomnik bitwy pod Rokitną. Sto lat temu na granicy Bukowiny i Besarabii w okolicach wsi Rokitna odbyła się szarża 2 szwadronu ułanów II Brygady Legionów Polskich. W roku bieżącym w okolicach Rokitnej stanie pomnik odważnej szarży na okopy rosyjskie, w której poległo 15 ułanów. Te ustalenia były ostatnim punktem programu Dnia Polonii i Polaków za Granicą w obwodzie czerniowieckim. Ambasador RP Henryk Litwin i konsul generalny Krzysztof Świderek udali się do Winnicy, gdzie 25 kwietnia odbyły się 95-te obchody podpisania Sojuszu Piłsudski-Petlura.

Konsul generalny Krzysztof Świderek powiedział, że specjalnie przygotowano taki program wydarzeń, aby nie tylko Czerniowce były wyróżnione ale wszystkie miejsca, gdzie mieszkają Polacy. Powiedział: Odwiedzimy ich chaty, pojedziemy do tych wiosek, żeby bliżej poznać się, aby poznać ich problemy. Polacy Bukowiny z pewnością długo będą wspominali tegoroczne uroczystości.

Wojciech Jankowski KG, 03.05.15 r.

 

Konsul Generalny Krzysztof Świderek i Edyta Niedźwiedzka wręczyli mieszkańcom Storożyńca Karty Polaka


Podczas wizyty w Piotrowcach Dolnych. Ambasador RP Henryk Litwin, kierownik zespołu Wianeczek Mara Malicja i Pani Hanna Litwin


JE Ambasador pod krzyżem powstańców styczniowych


Kościół w Storożyńcu


Kościół w Storożyńcu