Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Święto kultury polskiej w 20. rocznicę Kulturalno- Oświatowego Związku Polaków w Winnicy

Święto kultury polskiej w 20. rocznicę Kulturalno- Oświatowego Związku Polaków w Winnicy

20 lat imprez polonijnych, festiwali kultury polskiej, nauczania języka polskiego oraz opieki nad polskim dziedzictwem historycznym w obwodzie winnickim – to obszar działalności Winnickiego Obwodowego Związku Polaków, który na czele z niezmienną Pani prezes Alicją Ratyńską 17 października organizował w Winnickiej Filharmonii kolejny Festiwal Kultury Polskiej.

Tak samo, jak i w ubiegłym roku oprócz zespołów i solistów z obwodu winnickiego na szesnastą imprezę pod tytułem „Łączmy się, Radujmy się, Śpiewajmy!” przybyli goście z terenów wschodniego Wołynia. Ludowy zespół taneczny „Karoliski” (kierownik artystyczny Irena Świtalska) reprezentował miasto Żytomierz.

Oprócz zespołów z Winnicy, w Festiwalu Kultury Polskiej uczestniczyli także goście z  Baru, Żmerynki, Hniewania, Koziatynia, Kalinówki, Winnicy, Krzyżopola i Mohylewa Podolskiego.

– Szanowni państwo!  Kupujemy nowy „Dziennik Kijowski”! Świeży numer! Aktualne nowiny!  Sensacja!  Dla Polaków od lat żyjących w obwodzie Winnickim rozpoczął swoją działalność Kulturalno- Oświatowy Związek Polaków! Czytajcie więcej o tym w gazecie! – takimi słowami rozpoczęła się impreza, nawiązując do 1995 roku, kiedy Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków został powołany przez niewielką grupę osób polskiego pochodzenia i rozwinął się później w prężnie działającą organizację społeczną. Na uroczystość do Filharmonii przybyli honorowi goście – konsul generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak wraz z wice-konsulem Mikołajem Cholewiczem, kierownik wydziału ds religii i mniejszości w Winnickiej Administracji Obwodowej Igor Salecki oraz liczne grono prezesów organizacji polskich z winnickiego okręgu konsularnego. Wszyscy honorowi goście zostali nagrodzeni dyplomami za wieloletnią współpracę z WKOZP.

Podczas trwania festiwalu oprócz tradycyjnej sztuki ludowej artyści zaprezentowali kompozycję teatralną w wykonaniu teatru „Dialog” (kier. artystyczny Wiktoria Gajdasz) oraz aranżacje znanych polskich piosenek w wykonaniu „Srebrnych głosów” i Trio „Ażur” a także całą masę pięknych kolorowych strojów regionalnych i nowoczesnych, stworzonych dla wybranych kompozycji tanecznych.

Uwieńczeniem XVI Festiwalu „Łączmy się, Radujmy się, Śpiewajmy!” stało się wniesienie na salę Filharmonii ogromnego biało-czerwonego tortu imieninowego. Napis „20 lat” przypominał o dwóch dekadach działalności WKOZP na wschodnim Podolu. „Sto lat” śpiewali wszyscy, nawet ci, kto nie znał języka polskiego.

XVI Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy odbył się pod patronatem Winnickiej Administracji Obwodowej, Rady Miasta, KG RP w Winnicy oraz PZU.

Słowo Polskie, na podstawie informacji WKOZP, 19.10.15 r.


{morfeo 1004}

{youtube}{/youtube}