Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Wirtualna podróż po miejscach pamięci Polaków w Moskwie

Wirtualna podróż po miejscach pamięci Polaków w Moskwie

Rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał” w postaci aplikacji dla systemów Android i Windows izi.Travel zaprezentowało audioprzewodnik, poświęcony represjom wobec Polaków w Moskwie.

Audioprzewodnik przedstawia sobą wirtualną wycieczkę po dziewięciu lokacjach w stolicy Rosji, związanych z losami polskich jeńców wojennych i cywilów polskiego pochodzenia, którzy trafiali do Moskwy zaczynając od 1919 roku.

Każda lokacja jest opatrzona plikiem audio w języku rosyjskim i angielskim. Polskiej wersji na razie nie ma, ale polska sekcja Memoriału na czele z Aleksandrem Gurjanowym (lektor przewodnika) przy współpracy z ośrodkiem KARTA deklarują, że wkrótce ona się pojawi.

– Przed jesienią 1939 roku ilość zamordowanych Polaków na terenie ZSRS stanowiła około 180 tys. osób. Po 1939 – ponad 530 tys – dowiadujemy się z części opisowej przewodnika.

Podróż zaczyna się na styku Petrowskiego i Cwietnogo bulwarów, dalej prowadzi do Rożdestwieńskiego koncłagru, następnie do zaułku Staropańskiego, zamieszkałego w większości przed przewrotem bolszewickim przez Polaków, potem do zaułku Milytunskiego, gdzie były kościół rzymskokatolicki pełni dzisiaj rolę budynku urzędowego.

Wirtualny spacer, trwający około półtora godziny, kończy się przy byłym Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowych im. Marchlewskiego, w jakim działała polska sekcja, absolwenci której później zostali poddani represjom oraz Iwanowskim łagrze koncentracyjnym.

Autorzy audioprzewodnika podkreślają, że w latach ZSRS polska społeczność, która żyła w Moskwie przed 1917 rokiem, została faktycznie zniszczona. Dzięki trasie opracowanej przez Memoriał poznać można miejsca będące świadectwem jej istnienia.

Słowo Polskie, 16.01.17 r.