Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Świetlica środowiskowa im. św. Ojca Pio w Winnicy

Świetlica środowiskowa im. św. Ojca Pio w Winnicy

Przy Parafii p. w. Matki Bożej Anielskiej w Winnicy od 2003 roku działa świetlica, gdzie dzieci i młodzież znajdują schronienie i pomoc i dobrą radę. Ponad dziesięcioletnie funkcjonowanie świetlicy jest świadectwem tego, że to miejsce jest bardzo przydatne.

Celem funkcjonowania świetlicy jest zapewnienie młodzieży wyżywienia, wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, oraz zajęciami edukacyjnymi w świetlicy św. o. Pio. Opiekunowie umiejętnie organizują czas wolny – aby podopieczni nie okupowali bram wjazdowych i podwórek; aby rozwijali swoje zainteresowania i talenty.

W roku 2015 winnicka świetlica w 2015 roku otrzymała dotację ze środków polskiej organizacji pożytku publicznego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. http://dzielopomocy.pl.

Jest to misja działająca przy klasztorze kapucyńskim na ul. Loretańskiej w Krakowie, która od 10 lat niesie pomoc najuboższym, głównie osobom bezdomnym. Celem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest wspieranie i towarzyszenie osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem oraz pomoc w wychodzeniu z sytuacji bezdomności, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Dzieci i opiekunowie Winnickiej Świetlicy wyrażają ogromną wdzięczność za otrzymaną pomoc z Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Marek Lisowski, kapucyn, K.B., 20.01.16 r.