Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Wielki Wtorek jest czasem dla Mszy Pokoju

Wielki Wtorek jest czasem dla Mszy Pokoju

Źródło - https://plus.google.com. Profil diecezji kijowsko-żytomierskiejKażde powołanie do kapłaństwa jest wielkim darem, który przerasta człowieka, jak to podkreślał święty Jan Paweł ІІ. Kapłan oddaje Pan Bogu swoje człowieczeństwo, żeby stać się narzędziem w Jego rękach dla zbawienia  świata. Aby odnowić kapłańskie przykazania i umocnić jedność wspólnoty przyjechało do Żytomierza prawie 100 duchownych, ze wszystkich miast i miasteczek diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Dobrą tradycją stało się już, że w Wielki Wtorek kościół katedralny św. Zofii jest miejscem uroczystej Mszy Pokoju. W tym dniu mszę świętą celebrował arcybiskup Piotr Malczuk wraz z biskupem – seniorem Janem Purwińskim.

Podczas kazania arcybiskup zwrócił uwagę na wybór, którym obdarował Bóg każdego kapłana. Powołanie jest nie tylko darem, ale jest również zadaniem. Swoich uczniów Jezus wybierał pośród grzesznych i prostych ludzi. On wybiera i obdarowuje Darami Ducha Świętego potrzebnymi dla każdego. Jezus zachęca do wyjścia z niewoli grzechu, słabości.

– Pozwolić Jezusowi oczyścić to, co jest brudne, pozwolić dotknąć i uzdrowić rany. Otworzyć przed Nim swoje serce, potem świadczyć o własnym zbawieniu. Jezus nie wymaga od kapłana by ratować świat, bo tylko Bóg ratuje. Jedynym zadaniem wybranych- jest świadczyć o własnym zbawieniu – apelował JE abp Piotr.

Podczas mszy świętej arcybiskup święcił mirrę (wonny olej, który w ciągu roku będzie wykorzystywany podczas sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Kapłaństwa), a także olej święty do Namaszczenia chorych i olej święty katechumenów.

Zebrani kapłani odnowili przysięgę kapłańską. Ordynariusz serdecznie podziękował wszystkim za ich posługę na niwie Pańskiej, za głoszenie Słowa Bożego. Życzył również wszystkim wytrwałości z Chrystusem, we wszystkim co przynosi życie.

Dziś również swoje urodziny obchodził proboszcz katedry św. Zofii ks. Wiktor Makowski. Arcybiskup w imieniu wszystkich obecnych złożył najserdeczniejsze życzenia dla księdza proboszcza.

Po mszy świętej na schodach byłej kurii wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie celebrujących kapłanów, a następnie wszyscy wyjechali na bazę w Zarzecznych na świąteczny obiad i gdzie odbyło się spotkanie z arcybiskupem.

Anna Denysiewicz, zdjęcia – profil diecezji kijowsko-żytomierskiej na plus.google.com, 01.04.15 r.


{morfeo 790}

{youtube}{/youtube}