Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Więcej pieniędzy w roku 2016 z budżetu obwodu winnickiego na mniejszości narodowe

Więcej pieniędzy w roku 2016 z budżetu obwodu winnickiego na mniejszości narodowe

23 grudnia w gmachu Winnickiej Administracji Obwodowej (AO) odbyło się spotkanie z udziałem członków Obwodowej Rady Mniejszości Narodowych, przewodniczącego Rady Obwodowej Anatolija Olijnyka, Administracji Obwodowej Walerija Korowija oraz kierownika komitetu ds mniejszości narodowych i religii w Radzie Obwodowej Ludmiły Stanisławenko.

Walerij Korowij podziękował liderom wspólnot narodowych w obwodzie winnickim za jednoczenie się w obliczu zewnętrznej agresji ze strony Rosji oraz kryzysu gospodarczego, który ogarnął Ukrainę po malwersacjach finansowych podczas rządów Azarowa-Janukowicza.

Kierownik departamentu ds mniejszości narodowych i religii w AO Igor Salecki opowiedział o rychłym uruchomieniu Centrum Kultur Narodowych oraz projekcie programu wsparcia działalności organizacji, zrzeszających mniejszości narodowe w obwodzie winnickim na rok 2016, który będzie dysponował dwukrotnie wyższym budżetem w porównaniu z rokiem 2015 (230 tys. hrywien).

Ludmiła Stanisławenko zaprosiła wszystkich prezesów organizacji do współpracy i kierowania swoich propozycji do profilowego komitetu w Radzie Obwodowej. Przedstawiciele romskiej białoruskiej i polskiej wspólnot przywitały władze ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz zasugerowały, że chętnie dołączą się do opracowania wspólnej strategii dotyczącej współpracy mniejszości narodowych z lokalnymi i obwodowymi władzami.

Przedstawicielka Telewizji Państwowej „Wintera” Tamiła Czyż wspomniała o filmie „Śladami lutowego śniegu” o Polaku ze Żmerynki Leonidzie Polańskim, który został zamordowany na Majdanie. Ten film został wyprodukowany przez winniczan i był prezentowany na różnych konkursach nawet poza granicami Ukrainy. Pani Tamiła opowiedziała także o kilkunastominutowym programie telewizyjnym „Słowo Polskie”, który trzy razy na miesiąc jest emitowany na antenie obwodowej telewizji.

Alicja Ratyńska z departamentu ds mniejszości opowiedziała o projektach zrealizowanych w ramach budżetu na działalność mniejszości narodowych (ok. 50 tys. hrywien) – festiwalach, wyjeździe do Hajsyna, gdzie funkcjonuje punkt zbiorczy dla przyszłych żołnierzy i in.

Spotkanie w Administracji Obwodowej owocowało w deklarację współpracy pomiędzy władzą a liderami mniejszości narodowych. Organizacje, zrzeszające swoich członków na podstawie przynależności do określonej narodowości liczą nie tylko na „nieprzeszkadzanie” ze strony władz, lecz także wsparcie dla swoich inicjatyw wydawniczych, artystycznych i społecznych.

Słowo Polskie, 23.12.15 r.