Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » We Lwowie przedstawiono osiągnięcia polskiego rolnictwa

We Lwowie przedstawiono osiągnięcia polskiego rolnictwa

We lwowskim centrum wystawowym „Szuwar Expo” odbyły się Dni Polskiego Rolnictwa, organizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie przy współpracy Ogólnoukraińskiej Agrarnej Rady, Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Rynku Hurtowego „Szuwar”. W ramach tej imprezy promocyjnej organizatorzy zaproponowali szereg przedsięwzięć, m.in. wystawę maszyn rolniczych i produkcji spożywczej, konferencję oraz spotkania w formacie B2B.

W ciągu dwóch dni prawie 20 polskich firm zaprezentowały we Lwowie szeroki zakres ofert komercyjnych, skierowanych do rynku ukraińskiego sektora rolno-spożywczego, technologie, know-how oraz rozwiązania dla producentów rolnych (szczególnie w branży ogrodnictwa, produkcji mleka, hodowli świń, zakładów drobiarskich, firm chłodniczych oraz elewatorów). Oprócz tego Polacy przywieźli na Ukrainę oferty w zakresie dostaw maszyn rolnych, sprzętu i części zmiennych, pasz dla zwierząt, nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin, a także ofert grup produkcyjnych i producentów produktów rolniczych i spożywczych. Stronę ukraińską reprezentowało kilkuset przedsiębiorców i przedstawicieli dużych koncernów i holdingów z całej Ukrainy.

Podczas inauguracji Dni Polskiego Rolnictwa obecnych powitał Konsul Włodzimierz Sulgostowski oraz kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Małgorzata Gawin, która powiedziała, że „sektory rolne Polski i Ukrainy w przyszłości planują swą działalność w oparciu o lepszą wymianę towarową między obu krajami, dzisiejsze zaś wydarzenie zapoczątkuje kolejne spotkania w sektorze rolnym i spożywczym”. Sektory rolne Polski i Ukrainy w przyszłości planują swą działalność w oparciu o lepszą wymianę towarową między obu krajami. Natomiast Wiceprezes Zarządu PAT „Kredobank” Damian Ragan zauważył: „Z punktu widzenia polskiego rolnictwa i gospodarki trudno znaleźć lepszego partnera o takim potężnym potencjale w Europie, niż Ukraina. Jednocześnie dla Ukrainy trudno znaleźć lepszego partnera i przyjaciela, niż Polska, która podejmuje się wszystkiego dla wcielenia tego potencjału. Tak więc „Kredobank” wsparł Dni polskiego rolnictwa w celu rozwoju korzystnych wzajemnie stosunków, stworzenia wspólnych projektów ukraińskich i polskich przedsiębiorstw sektora rolnego oraz zaprezentowania ciekawych ofert dofinansowania przez bank ukraińskiego biznesu rolnego, które umożliwiają lokalnym firmom rolnym łatwe i szybkie uzyskanie środków na sprzęt i działalność bieżącą”.

Igor Gałuszczak, Lwów, 07.09.15 r.