Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Warsztaty umiejętności liderskich

Warsztaty umiejętności liderskich

Dla dziewięćdziesięciu młodych osób z Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Białorusi i Łotwy wakacje  2016 nie były okresem wolnym od edukacji.

Fundacja Wolność i Demokracja stworzyła projekt Ja – Lider w ramach którego w lipcu i sierpniu na trzydziestoosobowych  turnusach młodzież poznawała metody animowania grupy, organizowania pracy i jej narzędzi, optymalizowania wydatków oraz logistycznego przygotowania projektów. Program wymagał od młodych ludzi samodzielności i kreatywności. Jego celem było pokazanie pracy na projektem od etapu pomysłu, przez przygotowanie, promocję i realizację.

Młodzi liderzy musieli przygotować projekt, do etapu gotowości realizacyjnej. W opisie projektu i harmonogramach prac musiały pojawić się realne informacje o pomysłach na zorganizowanie budżetu, na zaangażowanie w pracę wolontariuszy, na wyszukanie wartości wnoszonych w formie aportów.  I ta część realizowania projektu  była celem zajęć na pierwszym etapie Ja – Lider, właśnie w czasie tegorocznych wakacji w Polsce.

Drugim etapem jest zrealizowanie powstałych projektów  do końca 2016 r. w miejscach zamieszkania uczestników warsztatów.  Wszystkie projekty dotyczyły popularyzacji kultury polskiej na kresach.

Młodzi uczyli się asertywnej i skutecznej organizacji również pod kontem aktywowania i organizowania życia kresowych grup polonijnych.  Uczestnicy projektu dowiedzieli się również jak aktywować  lokalne polskie środowiska na Wschodzie i jak korzystać z więzi z tymi organizacjami w Polsce, które wspierają takie inicjatywy (Sejm, Senat RP, MEN, fundacje i stowarzyszenia). Oczywiście nie tylko edukacja zajmowała czas uczestnikom  turnusów,  w programie znalazł się również czas na wycieczki do Warszawy, Supraśla, Białegostoku.  I przede wszystkim na doskonalenia języka polskiego.

Wyjątkowość projektu oparta jest nie tylko tym, że dziewięćdziesiąt  młodych osób dzięki zajęciom zrealizuje wiele ciekawych, edukacyjnych i pomocowych projektów ale też na dużej dawce zaufania w samodzielność i kreatywność bardzo młodych ludzi, którzy w grupach potrafili przygotować bardzo interesujące projekty do gotowości realizacyjnej.

Słowo Polskie, Fundacja Wolność i Demokracja, 27.09.16 r.